DELA

Protestera mot Mise

Jag har ingen förståelse över varför man slarvat hit det svenska så kallade fullvärdiga renhållningssystemet med sortering i 8-facks tunnor. Dyrt , ja mycket dyrt och dessutom förutsätter systemet ett otroligt stort sopbilsrally, som betyder miljöförstöring för att någon skall förtjäna grova pengar och i sin tur kunna köpa upp alla som erbjuder konkurrens.

Varför inte välja ett Ekorosks förmånligare renhållningsalternativ, som utför samma arbete till ett hälften lägre pris, förnuftigare planering hur soporna hämtas och dessutom med mindre miljöbelastning, där till och med 93,7% av samtliga hushållens sopor, går till återvinning.

www.ekorosk.fi har blott ett sopkärl och samlar blott in det brännbara och komposterbara avfallet.
Den som komposterar kan här ha hämtningsintervall 4 – 8 veckor, beroende på sopmängd.
Alla återvinningsbara sopor uppsamlar Ekorosk i ekopunkter med storsäck. Allt övrigt till exempel ris, skrymmande skrot med mera. kan hushållen gratis föra till stationen.
Hos Ekorosk är nöjda kunder ett motto, vilket också märks på folkets vilja att sortera rätt,
De har även gett oss rättigheten att fritt kopiera deras system, vilket fint erbjudande!

Ekorosk grundavgift 1 – 2 personers hushåll 49,56 €/år Mise 137,00 €/år
Ekorosk grundavgift 3 personers hushåll 71,28 €/år Mise 137,00 €/år
Ekorosk tömning av 240 liters avfallskärl 50,88 €/år Mise 208,00 €/år

Mise har försökt ljuga för folket med att de sänker sin grundavgift med 35 €. Sanningen är den att dessa 35 € är den förpackningsinsamlings avgift som Mise inte har laga grund att uppbära av de kunder som själva för sitt förpackningsavfall till uppsamlingsplats för dessa sopor. Mise har börjat förstå att det här kommer att bli ett problem och försöker därför rentvå sig lite lättvindigt från dessa pengar.

Hur är det ni politiker och offentligt anställda tjänstemän egentligen besluter??
Måste ni med våld tvinga Mise på folket? Får ni framfara med renhållningslögner?
Ni har hitintills valt det mest ekonomiskt ofördelaktigaste och miljöförstörande renhållningsalternativet Mise. Det torde väl snart börja bli bevisat för er genom att 10 kommuner hoppat av eller i ren protest, inte anslutit sig till det dyraste renhållningsalternativet ni tvingade på folket, protester från befolkningen och bostadsbolag har strömmat in. Mise-brasor, sopdumpning mm. Betyder det här att man i offentlig position inte behöver bry sig om sitt handlande och kan hur vårdslöst som helst handskas med samhället och de skattemedel som insamlas från befolkningen?
Ulf Nyberg