DELA

Protektionistiskt (S)

På måndagen diskuterades Ålands Framtids motion i lagtinget om att underlätta för framför allt åländska turistföretag att anställa svenskspråkig serviceinriktad personal under högsäsong. Detta genom att försöka få till ett undantag för Åland vad gäller källskatten mot Sverige. Socialdemokraterna gick dock lite oväntat till motattack mot vår strävan efter ett öppet och tolerant samhälle. Vad handlade då debatten om?

Medan Ålands Framtid med stöd från bland annat Centern och Moderaterna påpekade att dagens källskattesystem är orättvist och dessutom oförenligt med EU:s grundläggande principer om fri rörlighet, sa Sara Kemetter (S) följande:
”Om man plockar bort den här källskatten och gör det lättare så tror jag att vi har en stor arbetskraftsinvandring då från eventuellt Rumänien och från andra länder där de så att säga kommer in och eventuellt kunde ta över de här ungdomarnas arbete.”

I onsdagens Ålandstidning ber Sara dock på insändarplats, i Igge Holmberg anda, om ursäkt om hon kränkt någon vilket jag respekterar fullt ut. Hon drar dock inte heller tillbaka sin åsikt utan fortsätter att på protektionistiskt maner hävda att källskatten skulle utgöra ett hot mot de åländska ungdomarnas sommarjobb.

Denna inställning till det nordiska och EU-samarbetet motsätter vi oss i Ålands Framtid kraftfullt. Vi står till skillnad från Socialdemokraterna fortsättningsvis fast vid vår övertygelse om att det öppna, toleranta och välkomnande samhället är framtidens melodi. Endast så kan vi få det åländska näringslivet att blomstra. Endast så kan vi skapa nya möjligheter till sommarjobb för våra ungdomar och vår befolkning.
Axel Jonsson
Ålands Framtid