DELA

Prostitution i Norden

Norge inför 2009 en liknande lag som Sverige, om kriminalisering av sexköp. Tillkomsten av den norska lagstiftningen har föregåtts av en omfattande diskussion om vad som är människohandel och vad som är frivillig prostitution. Med ett uttryckligt förbud tror man i Norge att man skall komma åt människohandel för sexuella ändamål.
Vid införandet av lagen om förbud av sexköp Sverige var ett av huvudmotiven jämställdhet. Utgående från det ansåg man att köp av en annan människas kropp inte är förenligt med samhällets jämställdhetssträvan.
I Sverige har lagen snart varit i kraft i 10 år och utredningar visar att 71 procent av svenskarna vill behålla lagen. Detta visar att lagen har vunnit legitimitet bland svenskarna.
En bidragen orsak till det nordiska arbetet är de internationella förpliktelser som länderna skrivit under vilka tvingat politikerna att förhålla sig till frågan.

I Finland valde man att genomföra ett partiellt förbud, alltså att man gör skillnad på tvingande prostitution och övrig prostitution. I Finland är befolkningen förhållandevis positiv till prostitution. 2008 svarade 59,4 procent av männen och 31,7 procent av kvinnorna att de godtar att en man köper sex av en prostituerad.
På Åland finns ingen kartläggning av prostitution och ingen synlig gatuprostitution finns men däremot finns det kvinnor som via svenska hemsidor säljer sex på Åland. Enligt den svenska rikskriminalpolisen är färjtrafiken mellan Sverige – Finland/Estland en vanlig väg för människohandlare.
Även om det finns skillnader mellan de nordiska länderna i synen på prostitution är skillnaderna ännu större mellan Norden och övriga Europa.
En av anledningarna till att de nordiska länderna har blivit mer lika är att prostitutionsmarknaden förändrats och blivit gränsöverskridande. Andelen prostituerade med icke-nordisk bakgrund har ökat i alla länder. Det rör sig inte bara om människohandel, men när det handlas med människor som utnyttjas som prostituerade är det lättare att enas. Samtidigt finns prostitutionen med inhemska prostituerade kvar i olika former och i olika omfattning.

De nordiska jämställdhetsministrarna gav NIKK (Nordiskt institut för kunskap om kön) i uppdrag att genomföra forskningsprojektet Prostitution i Norden under ett år. Forskare från alla nordiska länder har studerat prostitutionens omfattning, lagstiftning och sociala insatser på området samt kvinnor och mäns attityder till prostitution. Resultatet presenteras på konferens och det kommer en särskild rapport. Mia Hanström, Ålands Fredsinstitut och Barbro Sundback, Ålands lagting deltog på den avslutande konferensen i Stockholm 16-17/10.
Mia Hanström