DELA

Professionella styrelser

Ålandstidningens chefredaktör Niklas Lampi och messreporter Fredrik Frippe Granlund tar alla tillfällen i akt att på ledarplats och i messaspalt ondgöra sig över sammansättningarna av diverse tunga offentliga styrelser för att de anses sakna styrelseproffs. Jag kan tycka att herrarnas drev mot förtroendevalda personers engagemang i offentliga styrelser visar på en unken och nedvärderande människosyn som absolut inte hör hemma i seriösa tidningar på 2010-talet. Det är nämligen som så Niklas och Frippe att de personer som valt att engagera sig i diverse politiskt tillsatta nämnder och styrelser faktiskt är tänkande människor och eftersom uppdragen är yrkesmässiga på så vis att man får betalt för uppdragen så undrar jag hur Ålandstidningens kriterier för ett styrelseproffs egentligen är? Tycker det börjar bli på tiden att man från Ålandstidningen redogör för deras kriterier på vad som utmärker ett styrelseproffs och nyttan av deras typ av styrelseproffs i offentliga styrelser.

Enligt Svenska akademin beskrivs ett styrelseproffs som en person som ägnar sin tid åt att sitta i styrelser och enligt min mening ingår det att sitta i diverse styrelser i det politiska uppdraget så det skulle betyda att sitter man i styrelser och får lön för uppdraget så är man ett styrelseproffs oavsett om det är inom det offentligt- eller privatägda sektorerna.

Vad jag personligen får känslan av vad herrarna Niklas och Frippe egentligen ser rött på är att styrelsemedlemmarna enligt deras mening inte i tillräcklig utsträckning fokuserar på sista raden i bokslutet som ska uppvisa en vinst. Men faktum är att offentliga verksamheter ofta är långt mer komplexa än enskillad privata företag där fokus ska ligga på att göra vinst på sista raden. Däremot som styrelseproffs i offentliga samanhang måste man alltid ta i beaktande hur besluten påverkar hela samhället inklusive privata företag och arbetsplatser, utbildning och individerna.

kanske är det dags för ÅTT:s styrelse att visa på ledarskap och handlingskraft genom att noga förklara för Niklas Lampi och Fredrik Granlund vad tidningen faktiskt anser om att kategorisera och nedvärdera de personer som väljer att engagerar sig och vill ta ansvar för att kunna vara med och utveckla samhället genom att ställa sig till förfogande i offentliga nämnder och styrelser. Att man däremot kommer att ha olika åsikter som kommer att kräva kompromisser som även i framtiden kommer att kostar pengar ser jag som ett friskhetstecken för ett demokratiskt och välfungerande samhälle.
Martin Nilsson
Samhällsengagerad intraprenör och egenföretagare