DELA

Producenternas ansvar att lösa detta

Replik Martell. Samarbete på lång sikt är det man i längden kommer längst med men då vinner man inga politiska poäng, det ger inga säljande lösnummers rubriker och oftast är det inte en särskild person som får äran.

Att spotta ut lagparagrafer som man ändå vet inte kan uppfyllas på Åland är inte speciellt konstruktivt. Alla som varit inblandade i åländsk avfallshantering känner till problemet med producentansvar och då talar jag inte bara om förpackningar, det finns problem med systemen för i princip allt som lyder under producentansvar. Ålands läge och särställning medför vissa hinder som försvårar för att uppfylla lagstiftningen.

Men det måste ju vara någons fel! Varför inte se det som ett gemensamt fel och tillsammans lösa dem. Det här är inte specifikt i avfallsfrågor, det här sker runt omkring oss i samhället hela tiden.

Inom Mise har vi givetvis haft många diskussioner om hur vi ska få producenterna att betala för de som lagen säger. Lösningen med Producentansvar Åland är inte den bästa lösningen, men det var en lösning som godkändes och initialt bekostades av landskapsregeringen.

 

För egen del så har jag ärvt problemet och har gjort många försök till att lösa frågan praktiskt likt vi gjort med andra producentansvarsavfall. Att jag som verksamhetsledare för Mise inte bidragit till att uppfylla lagen, ja då behöver nog alla ansvariga tjänstemän för avfallshantering ute i kommunerna också ifrågasättas då de likt Mise också skrivit på avtalet med Proans och inte uppfyller lag.

Jag har tyvärr inte sett någon större samarbetsvilja från andra kommuner, näringslivet, landskapsregeringen eller insändarskribenten. Det är ju egentligen inte heller Mises ansvar att lösa detta utan producenternas. Landskapsregeringen kan som tillsynsmyndighet göra påtryckningar för att det ska uppfyllas. Men det finns en ljusning då både näringslivet och landskapsregeringen äntligen engagerat sig i frågan.

Det känns ibland tjatigt att säga att med samarbete kommer vi längst, men det är ju faktiskt så. Att stå och peka finger åt enskilda istället för att själv vara delaktig för att hitta smarta, praktiska lösningar. Det finns så mycket människor med idéer och kunskap som kunde göra att Åland skulle utvecklas mer och där man istället för hinder ser lösningar genom hav, skattegränser, lagstiftningsbehörigheter eller vad för hinder som uppkommer längs vägen.

Så varför inte dela med er av lösningar istället för att skrika ut om hur dåligt allting är.

SOFIE DAHLSTEN

VERKSAMHETSLEDARE MISE