DELA

Producentenhet i Alandica vore ett bra stöd för kulturlivet

Ännu uppfylld av mezzosopranen Anne-Sofie von Otters fantastiska konsert i Kulturföreningen Katrinas regi i tisdags, vill jag kommentera den pågående debatten kring kulturen i Alandica.

Mycket av de politiska diskussionerna kring ”KK-huset” då det begav sig handlade om kostnaderna, driften och försäljningen av Hotell Arkipelag. Väldigt lite tid och tanke ägnades åt innehållet i huset. Nu är huset på plats och många har redan fått flera härliga kulturupplevelser till livs.
Jag vet vilken enorm ansträngning det är för enskilda personer och ideella föreningar att producera uppsättningar som Joel, konsertserier och festivaler. Det är egentligt helt fantastiskt att det går! Som publik kan man bara lyfta på hatten och vara tacksam över den starka vilja, det mod och kraft som finns i vårt samhälle. Frågan är om det i ett längre perspektiv är rimligt och hållbart att kulturproduktionen i Alandica ska skötas av ideella krafter. Svaret på den frågan beror på vad man politiskt vill med kulturens utveckling, det beror också på vilken ambitionsnivå man har.

mitt initiativ tillsatte landskapsregeringen 2007 en utredning med fokus på innehåll och produktion i Alandica. Arbetet leddes av Rosi Djupsund och hade representanter från flera kulturgrenar. Deras uppdrag var att ”utarbeta förslag till ett mångsidigt, regelbundet, högkvalitativt kulturutbud som gynnar det åländska kulturlivets utveckling och som tillvaratar Alandicas potential som kulturhus”.
Djupsund-kommittén slutförde sitt arbete våren 2008 och deras förslag var att ett programråd bör inrättas som i sin tur anställer en verksamhetsledare vars uppdrag är att vidareutveckla en organisationsmodell för kulturverksamheten i Alandica.
Denna skulle jobba sida vid sida med driftsbolaget och verka för att det uppstår ömsesidig nytta och synergi mellan kultur och kongress-delen. Denna kulturenhet skulle fungera som bas för kulturproduktionen och sköta flera av de funktioner som idag är aningen bristfälliga och som alla fria föreningar och producenter behöver hjälp och stöd med.

För att få större legitimitet för politiska beslut att satsa på en kulturenhet i Alandica även med en viss del offentliga medel bör man göra det som Djupsund-kommittén också föreslår, nämligen utreda kulturens ekonomiska effekter.
Vi vet att många reser till Åland för att ta del av kultur då utbudet är unikt och av hög kvalitet, exempelvis kammarmusikserien Katrina, litteraturdagarna, filmfestivalen VERA med flera. Det vore intressant att veta hur mycket pengar kulturresenärer bidrar med i dagsläget. Utöver det finns det åtskilligt att göra när det gäller att utveckla paketeringen och försäljningen av kulturresor till Åland.

Camilla Gunell (S)