DELA

Processen pågår om golfbana

Svar:
Bästa J. Jacobsson, för det första vill jag tacka dig för ditt engagemang och att du så tydligt lyfter fram en viktig del av den vision som jag presenterade för att utveckla den åländska turismnäringen. De flesta resedestinationer av rang springer förbi oss när det gäller utvecklingen av landbaserade aktiviteter. Golf är den mest lönsamma aktiviteten för branschen och jag står självklart fast vid allt jag sagt tidigare.
Som näringsminister har jag direkt ansvar för och möjlighet att driva näringslivsinriktade utvecklingsfrågor. Att förse enskilda företag med kapital för utveckling inom exempelvis IT, cleantech och industriell export ingår i vår dagliga verksamhet, precis som att optimera förutsättningarna för att vidareutveckla sjöfarts- och jordbruksklustren samt för fisket och skogsindustrin.
Erfarenhetsmässigt vet vi att stora projekt som engagerar många kräver mycket tid mellan idé och förverkligande. Att golffrågan går långsamt beror nu bland annat på att flera avdelningar inom förvaltningen är engagerade på tjänstemannanivå, vilket också innebär hela regeringens medverkan för att fatta slutgiltigt beslut.

Processen pågår och självklart finns det både tjänstemän och politiker som anser att marken kan användas på olika sätt. Men ingen tjänsteman motarbetar så vitt jag vet en tredje golfbana, däremot framför flera byråer sina åsikter om hur Stornäset enligt deras yrkesmässiga bedömning bör användas och säger därför nej till golf där.
De politiska initiativet att arrendera ut mark för en högkvalitativ golfbana på Stornäset togs emellertid av landskapsregeringen och beslöts av ett enigt lagting i december 2009. Som ansvarig minister är det både min vilja och skyldighet att arbeta för att budgeten förverkligas.
Nästa steg i processen är landskapsregeringens utlåtande till gruppen för generalplanering av Kastelholmsområdet. Det bereds just nu på kansliavdelningen och regeringen ska fatta beslut i en nära framtid. Självklart kommer jag att driva på och rösta för att vi ska förverkliga en golfbana på Stornäset.
Tobben Eliasson (c),
näringsminister