DELA

Processen pågår för Ålandskomposten

Svar på insändare:
Det är svårt att svara på en insändare som blandar ihop olika myndigheter, olika tillstånd samt dessutom påstår att ministern skulle sätta sig över lagen. Så är det givetvis inte. Däremot har vi en problematisk situation när flera myndigheter är involverade i tillståndsgivning och tillsyn för en och samma verksamhet. En ändring av självstyrelselagen nästa vår samt en ändring av ÅMHM-lagen kommer att möjliggöra att tillstånd och tillsyn som rör smittskyddsfrågor flyttas från landskapsregeringen till ÅMHM. Fram tills dessa lagändringar har genomförts är det miljöbyrån som hanterar de ärenden som rör smittskyddet rörande animaliska biprodukter i landskapet.

Landskapsregeringen
godkände den 21 september 2011 Ålandskompostens ansökan om att hantera animaliska biprodukter. Det finns alltså ett godkänt tillstånd för hanteringen av slakteriavfall.

Landskapsregeringen tar smittskyddsfrågorna och miljöaspekterna på stort allvar. Den 12 september 2014 beslöt landskapsregeringen att Ålandskomposten senast den 28 november skulle lämna in dokumentation som visar att allt kompostmaterial uppnått 70°C och för hur lång tid temperaturen har varit över 70°C vid varje omblandning samt en kopia på journalen över verksamheten under året. Svaret från Ålandskomposten har inkommit till landskapsregeringen den 27 november, men miljöbyrån har ännu inte hunnit analysera svaret. Det kommer att göras inom kort.
Carina Aaltonen (S)
Miljöminister