DELA

Problem med reaktorbygge hopar sig

I närheten av Raumo håller man på att bygga Finlands femte reaktor. Reaktorn har beställts av energiföretaget TVO till ett fast pris på 3 miljarder euro och den byggs av Framatome, det vill säga det tyska företaget Siemens och det franska företaget Areva. EPR-reaktorn på 1.600 MW blir världens största. En dylik reaktor har inte byggts någonstans i världen och är alltså en prototyp, enligt franska kritiker en prototyp för den prototyp som sannolikt kommer att byggas i Flamanville i Frankrike.
Så här uttalade sig den tyska tidningen Frankfurter Rundschau om bygget 21.7.06: ”Signalen hette Olkiluoto. Hos atomlobbyn smällde korkarna efter den långa törststräckan. Men nu är glädjen vid koncernen Areva och Siemens, som erbjöd den nya tryckvattenreaktorn till ett fast pris, något mera dämpad. Missöden i planering och vid bygget har lett till att reaktorn blir färdig med ett års försening. Också det att projektet endast kunde förverkligas tack vare statlig hjälp och elköps-garantier gör att bilden mörknar.”

Frankfurter Rundschaus uttalande baserar sig på kalla fakta. På den finska Strålsäkerhetscentralens hemsida kan man bekanta sig med centralens uttalande (12.7.06) om reaktorn. I uttalandet konstateras bland annat
– att leverantörerna för att genomföra projektet har valt underleverantörer som inte har tidigare erfarenhet av att bygga kärnkraftverk
– att man borde fungera i enlighet med god säkerhetskultur
– att en likgiltig inställning till problem eller kvalitet inte får accepteras
– att den tid och arbetsmängd som behövs för den detaljerade planeringen av Olkiluoto 3-enheten klart har underskattats
– att det har varit svårt att kontrollera genomförandet av projektet
– att leverantören i början av projektet inte var tillräckligt bekant med det finländska sättet att fungera
– att de organisationer som deltar i Olkiluoto 3-projektet ännu inte har en klar gemensam uppfattning om hur kraftigt man i byggnadsskedet borde främja medvetenhet om säkerheten
– att förmedlingen av kraven på kvalitet och kvalitetskontroll från Framatome till underleverantörerna ibland har varit bristfällig

På Nuclear Engineerings hemsida kan man den 2.10.06 läsa att Arevas resultat för det första halvåret är dåligt på grund av förseningarna med Olkiluoto 3-bygget. I den franska näringslivstidningen La Tribune meddelar man den 10.11.06 att Olkiluoto 3-bygget är 3 år försenat.
I Financial Times den 10.11.06 konstateras det att marknadsanalytiker är chockerade över de svaga resultaten för Siemens energiavdelning. Siemens skyllde på problem med Framatome, det vill säga Olkiluoto 3-projektet. Senare har Areva dementerat påståendet att reaktorbygget skulle vara 3 år försenat. Enligt Areva är projektet 1 år försenat. Areva medger dock att TVO inte har betalat några räkningar sedan sommaren eftersom leverantören inte har hållit tidtabellen.
På flera håll runtom i Europa har sakkunniga varnat för att Finlands femte reaktor är den första reaktor som byggs på en fri marknad vilket kan innebära att projektet drabbas av oförutsägbara problem. Varningarna har i Finland nonchalant viftats bort både av ledande politiker, TVO och näringslivets representanter.

Enligt nyhetsbyrån Reuters 15.11.06 ifrågasatte den franska presidentkandidaten Segolene Royal nödvändigheten att bygga en EPR reaktor i Frankrike. ”Jag beklagar att beslutet att bygga EPR-reaktorn gjordes i all hast och utan någon som helst preliminär debatt”, sade hon. Månntro gjordes beslutet endast för att man lovat finnarna att en EPR-reaktor även skulle byggas i Frankrike? Månntro har finnarna köpt grisen i säcken? Månntro har man fått reaktorn till realisationspris mot att Arevas dotterbolag Cogema skall få rätt att bryta uran i Finland?

I Aftonbladet 2005-10-11 skriver Yrsa Stenius att Fortum, som är delägare i TVO, påminner om Tredje riket. Hon konstaterar att ”ingenting är riktigt värt någonting om det inte är stort, jättestort och framförallt större än vad någon annan kan ståta med”. Fortums vd. Mikael Lilius, känd för sitt optionskap värt 110 miljoner kronor, kräver nu att Finland skall bygga ytterligare en ny reaktor för att tillfredsställa energibehovet i Norden. Finnarna skall inte ha endast en världens största reaktor utan två.
Olkiluoto 3-reaktorn finansieras till 75 % med lån och exportstöd som har tiggts ihop ute i Europa –även i Sverige. När industrin nu ställer krav på en ytterligare reaktor vore det intressant att höra hur denna reaktor skall finansieras – knappast med tyska pengar den här gången. I Tyskland har den kredit som Bayerische Landesbank beviljat TVO stött på svidande kritik. I oktober måste tyska banker krypa till korset beträffande atomkraftskrediter då urförbannade konsumenter hotade med att säga upp sina konton ifall krediter beviljades till Belene-projektet i Bulgarien. De tyska bankerna drog sig ur.

Att ställa krav på en sjätte reaktor fastän finansieringen med säkerhet kommer att stöta på problem, och fastän bygget i Olkiluoto uppvisar otaliga problem, visar att Yrsa Stenius träffar mitt i prick. Den finska makteliten har gripits av storhetsvansinne. Det sunda förnuftet har gått upp i rök – såsom även atomkraften kommer att göra.
Ulla Klötzer
Esbo, Finland
aktiv inom rörelsen Kvinnor Mot Atomkraft
ullaklotzer@yahoo.com