DELA

Privatisering av Guttorp riskerar att rasera Ålands fiskbestånd

I debatten kring landskapsregeringens olika sparåtgärder har det från bl a M, Lib och ObS förts fram att Guttorps fiskodlingsanstalt skall privatiseras. Vi vill med denna insändare belysa de uppenbara risker som finns med detta.
Fisket på Åland är idag endast en spillra av vad det varit då havsfisket är borta och gösfisket minskat kraftigt. Kvar finns ett kustnära fiske efter sik och abborre och i viss mån gös samt ett sportfiske som genererar gästnätter och arbetstillfällen under såkallad ”lågsäsong” för turismen. På Guttorp kläcks och odlas havsöringsyngel, gäddyngel och sik för utplantering vilket gynnar hela Åland.

Tyvärr finns det ingen realism i att en privat aktör kan få verksamheten att gå runt då priserna för fiskyngel då skulle bli alltför höga. Återstår att köpa in ynglen utifrån vilket medför att prisnivån på t ex öringsyngel hamnar på över 1 euro/st!
Präglingskassarna för havsöring och sik som fiskelagen sköter om har fungerat bra men utan Guttorp som samordnare för foder och yngel till rimliga priser försvinner de garanterat med påföljd att havsöringsfisket försvinner. Som bekant har fiskar stjärt och simmar även till grannens vatten. Forskare varnar dessutom för riskerna med att blanda olika bestånd av genetiska skäl samtidigt som risken finns att man sprider nya sjukdomar.
Vi vill utveckla fisket på Åland, både det högkvalitativa sportfisket och det kustnära fjällfisket som kan ge Åland både sysselsättning och inkomster även i glesbygd/skärgård. Vi behöver också mer åländsk fisk som livsmedel istället för den importerade norska laxen!
Säkra Fiskets Framtid!
Mikael Lindholm 116 och Ulf Lindvik 117 till Lagtinget.