DELA

Privatisering är ingen enkel besparingslösning!

Infrastrukturministern fortsätter att slå sönder en fungerande organisation genom privatisering och Landskapsregeringen som är hårt ekonomiskt pressad bifaller och Niklas Lampi hurrar. I dag finns erfarenheter och forskning från Sverige och flera europeiska länder där man under 20 år på olika områden har privatiserat delar av den skattefinansierade välfärdssektorn.
De centrala argumenten har varit att det ska ge ett mer varierat utbud och därmed öka valfriheten för medborgarna samtidigt som konkurrensen mellan företagen ska leda till att kostnaderna pressas ned. Kvaliteten ska samtidigt öka genom att dåliga företag slås ut. Det ska alltså bli bättre och billigare. En idé om att privat sektor i sig är mer effektiv än offentlig sektor är också stark.
För mig handlar effektivitet om en ledningsfråga och hur man behandlar de resurser man har i form av material och personal, det har inget med driftsform eller vinstintressen att göra.

I dag finns både svensk och internationell forskning kring effekterna av privatisering och man kan se tydliga mönster, vilket man inte kunde på 80-talet när andra länder startade. Låt Åland slippa att göra samma misstag 10–20 år senare. Forskning som jag tagit del av visar att: Det går inte att belägga några systematiska kostnads- och kvalitetsskillnader mellan offentlig och privat drift.
Andra faktorer än själva driftsformen är avgörande. När offentliga monopol inom produktionen av välfärdstjänster bryts upp genom att privata företag släpps in, kan kostnaderna initialt minska, men effekterna klingar av efter en tid. Höga krav på beställarkompetens och uppföljning och kontroll krävs om privatisering ska fungera, vilket i sig medför tilläggskostnader.
Det leder till att verksamheten i sig blir billigare, men de kringkostnader som uppstår gör att totalkostnaden är densamma eller ökar.

Jag vädjar till Landskapsregeringen ta del av aktuell forskning innan ni slår sönder mer av skärgårdstrafiken eller annan verksamhet. Arbeta med ledningen och se personal som resurser inte motståndare.
Den nordiska modellen med en stark offentlig sektor, stimulerar, engagemang, uppfinningsrikedom, kreativitet och entreprenörskap. Privatisering är inte den enkla lösningen på de utmaningar vårt samhälle har.
Mia Hanström (s)
Den som vill fördjupa sig mer, lista på forskning och rapporter finns på http://miahanstrom.blogspot.se/