DELA

Privatisera sophanteringen!

Vi föreslår att Mariehamn går ur MISE/ÅPAB samarbetet. Istället upphandlar staden en bemannad återvinningsstation liknande den som finns i Norrböle. Beräknad årskostnad inklusive administration ca 300.000,-
I grundavgiften ingår sedan gratis lämning av farligt avfall samt återvinningsfraktioner såsom glas, aluminium, papper etc. Vidare får man lämna in elektronik, batterier, vitvaror m.m. som är ett producentansvar.
Återvinningscentralen tar emot brännbart/bio-, trädgårds-, rest- och byggavfall mot en avgift.
Om hushållet vill ha fastighetsnära hämtning av brännbart restavfall/bio eller återvinningsmaterial beställs det liksom i dag direkt av hushållen från ett godkänt renhållningsföretag.

Med detta förslag skulle ett hushåll i Mariehamn, med bibehållen service, betala 50-60 euro grundavgift. Och Marstad, kunde minska sina driftskostnader sammanlagt med cirka 40 000,- euro per år.
Tomas Sundberg
Tom Forsbom
Rolf Granlund
Ålands Framtid