DELA

Prispåverkan ny Finlandskabel

Efter den senaste tidens insändare om Finlandskabels prispåverkan för elanvändarna vill vi informera följande.
Grundscenariot som vi idag vet gällande prispåverkande faktorer för Kraftnät Åland är att de får statsstöd 40 % från riket, avskrivning 25 år, reservkraftsavtalet med Mariehamns Energi upphör inom några år, räntenivån är satt till 5 %.

Med det som bas kommer en snittkund på Åland med ca 12.000 kWh i årsförbrukning att få en ca. 162 euro höjning/år. För ÅEA:s kunder är det en höjning på totala elpriset på ca 9, 4 % och ca. 16,5 % på enbart nätpriset. Då kommer nätpriset för ÅEA kunden att vara ca 47 % högre än snittpriset i Finland per den 1 juni 2011. Totala elpriset för ÅEA (jämfört med finska snittpriset den 1 juni 2011) är ca 11 % högre än i Finland. Exkluderas elskatten, momsen och elenergin så är ÅEA:s nätpris ca 70 % högre än snittpriset i Finland. Just för tillfället är elenergipriset lägre på Åland än i Finland i snitt den 1 juni 2011. Nätpriset på Åland är högre tack vare vårt insulära läge, reservkraftsproblematiken och regionnätavgiften till Sverige. Själva distributionspriserna hos ÅEA är i paritet med övriga Finland.

Med ett förbättrat grundscenario kan prispåverkan dämpas. Vi vet dock idag inte alls hur realistiskt det kan vara. Vi kan till exempel, optimistiskt men kanske inte realistiskt, anta ytterligare stöd på 20 %, avskrivning 30 år, räntenivån 5-10 år framåt kan antas till 3 % och förändrad regionnätavgift till Sverige,
Då kommer ÅEA:s snittkund på Åland att få ca. 9 euro höjning/år. För ÅEA:s kunder är det en höjning på totala elpriset på ca 1 % och ca. 0,5 % på enbart nätpriset.
Det förbättrade grundscenariot ger alltså en betydligt lägre prispåverkan. Den största enskilda minskande komponenten är det ökade stödet men vi vet samtidigt om vilken ekonomisk värld Åland lever i och det är högst oklart om det finns utrymme för Åland till en sådan åtgärd. En annan betydande positiv faktor är slopad regionnätavgift till Sverige som vi också vet hur svår den är att få bort. Förhoppningsvis kan en ny Finlandskabel i drift och möjligheter till transitering mellan Sverige och Finland få bort avgiften. Med omvärlden i blickfånget vet vi också hur snabbt finansieringskostnader kan förändras.

Som vi ser så finns det möjligheter att prispåverkan kan dämpas. Men det finns ytterligare faktorer som påverkar priserna till kunderna. Den exakta tariffsättningen både hos Kraftnät Åland och hos distributörerna ÅEA och MSE är inte bestämd, initialt under övergångsperioden kommer Kraftnät Åland att hamna på dubblerade kostnader varför nätpriset under de inledande åren kan vara högre än snittet.
Rimligen kommer Finlandskabeln att påverka priserna för olika kundgrupper procentuellt ganska lika. Finansieringen är tyngst de inledande 5-10 åren. Vi kan inte heller räkna in förbrukningsökningar som vi inte vet att kommer. Det är positivt att Ålands invånarantal ökar, kostnaden fördelas på flera kWh. Trots att vi har haft 2 kallare år nu vet vi inte hur vädret blir de närmaste åren. Elbilsanvändningen kommer troligtvis men först om 5-10 år. Det finns säkert också möjliga samordningsvinster mellan de åländska elbolagen och ÅEA är positiva till sådana diskussioner. Och slutligen, diskussioner om extra stöd eller räntestöd för lån till Kraftnät Åland är intressanta positiva signaler men för det behövs det ett brett politiskt stöd.

Det har pågått och pågår en diskussion inom och med Ålands landskapsregering om ytterligare förbättringsmöjligheter för finansieringen.
För Ålands bästa bör alla som har en möjlighet påverka kostnadsstrukturer och -komponenter samverka för att gemensamt hålla det åländska nätpriset så lågt som möjligt. Dessutom bör det igen påpekas att oberoende av vilka ytterligare sänkande åtgärder som kan göras så bör Finlandskabel processen föras vidare i snabb takt för att inte försena projektet ytterligare!
Ålands Elandelslag
Jan Wennström