DELA

Prisökningarna kommer att få effekt på stadens utgifter

På grund av pandemi, produktionsstörningar och kriget i Ukraina har priset på allt från bränsle till konsumtionsvaror och byggmaterial blivit dyrare. Det drabbar alla delar av samhället, privatpersoner, landskapets verksamheter och kommunerna.

I Mariehamn får vi räkna med att prisökningarna också kommer att få effekt på stadens utgifter. Trots att staden har en stabil ekonomi och skatteintäkterna flyter in med god fart, till dags dato mycket bättre än budgeterat, så kanske vi blir tvungna att fundera på vissa omprioriteringar.

På ett område menar vi socialdemokrater att staden absolut inte får spara, nämligen på kvaliteteten på maten inom skolor, barnomsorg och äldreomsorg. Det är oerhört viktigt, särskilt i tider när familjer kanske tvingas spara på maten, att det som bjuds i skolor och på dagis, är god, mättande och näringsrik. Våra äldre ska ha bra mat, inte en tallrik gröt flera dagar i veckan.

Vi uppmanar alltså staden att vara tydlig med sina riktlinjer och vid behov öka på budgeten så att maten som serveras i staden håller måttet, följer rekommendationer, är tillräcklig och smakar bra.

STYRELSEN FÖR MARIEHAMNS SOCIALDEMOKRATER