DELA

Priskonkurrens är bra!

Det finns en grupp på Facebook med namnet Ålands bränsle- och elpriser. Syftet är att jämföra våra priser med omkringliggande regioner. Kanske denna grupp eller någon annan kunde utvidga prisjämförelserna till att omfatta en bredare prisövervakning? För att undvika alla missförstånd: Jag har full respekt för alla åländska småföretagare som kämpar med att få ekonomin att gå ihop på vår ytterst begränsade marknad.

Det jag önskar kunde belysas mer är märklig prissättning som antingen beror på bristande konkurrens eller regleringar/oligopol/monopol som begränsar en sund och rättvis konkurrens. Ett exempel på regleringar som höjer priset på en livsviktig produkt är beslutet att lämna Åland utanför det finska stödsystemet för förnyelsebar energi. Förutom schyssta priser är god service och vänligt bemötande något vi skall kräva av åländska leverantörer av varor och tjänster. I det fall prisskillnaderna är alldeles uppenbart oskäliga och servicen b fram.

I de fall prisskillnaderna beror på missförhållanden som det åländska näringslivet inte kan påverka skall vi tillsammans, politiskt, arbeta för att dessa förhållanden förbättras. I grund och botten tror jag på att en fri konkurrens är positivt och utvecklande för både individ, företag och samhälle. Därför behöver vi inte vara rädda att visa på missförhållanden men också öppna för att sätta fokus på orsakerna till dessa omständigheter. I sammanhanget är också skäl att lyfta fram betydelsen av konkurrens inom den offentliga sektorn.

Det finns politiker på högerkanten som talar för att en enda kommun vore det bästa för Åland. För mig är det obegripligt att se sig själv som marknadsliberal och samtidigt åberopa ett monopol inom den offentliga förvaltningen. Förutom avsaknaden av en interkommunal konkurrens kommer tjänstemannastyre och majoritetens diktatur att mest drabba de som är längst bort från maktens korridorer. Med önskan om fri konkurrens, bra priser och en effektiv offentlig förvaltning. Jag passar på att hälsa till alla åländska politiker!

Mikael Lundell