DELA

Priset kan inte räknas i euro

Vad är det egentliga priset för den planerade golfbanan?
Det är med oro och förvirring jag följer med den i media förda debatten som pågått den senaste veckan. En tredje golfbana i Godby tycks vara nödvändig om Åland överhuvudtaget ska kunna överleva! För att reda ut om två fina golfbanor räcker eller om ytterligare en krävs, för det finns det ganska många som har siffror och kalkyler helt klara för sig, själv är jag som amatör tveksam till att tre banor bär sig.

Jag spelar inte golf men har ingenting i sig emot en golfbana till om den verkligen behövs – problemet är att ägaren till den planerade golfbanans mark får ett kulturarv, nämligen, Grelsby gårds marker i byte. Jag, och många ålänningar med mig anser att Grelsby gård borde skyddas av åländska beslutsfattare, och inte styckas upp så att den, för all framtid ägs av enbart en familj. Det bevisas med all önskvärd tydlighet av resultatet i senaste lagtingsval. Hur kan man prissätta golfbanan med statistik och kalkyler om, mot allt sunt förnuft det nuvarande bytesavtalet skulle träda i kraft? Grelsby gård är ovärderligt- en fantastisk, historisk kulturpärla med hur mycket potential som helst att vara attraktiv för framtidens turister som söker någonting annat.

Rösta gärna fram en golfbana för mig men hitta en annan lösning på markfrågan och lämna Grelsby gård i sin helhet för det åländska folkets framtid.
Bernt Randelin, Grelsby