DELA

Prioritera sjukvård framför golf

För några dagar sedan informerades allmänheten via media om att landskapsregeringen återigen ålade ÅHS med ett nytt sparkrav på nästan en halv miljon euro inför nästa års budgetarbete.

Sjukhusets ledning bemötte beslutet dels med kommentarer om att de nya besparingarna kan leda till begränsningar i vården, dels om det höga antalet obemannade läkartjänster, i första hand inom primärvården, men även bland specialläkare. Detta resulterar redan idag i mycket långa kötider.

Av egen erfarenhet kan jag konstatera att diagnostisering inom akutvården under veckosluten försvåras genom att endast en enda allmänläkare är på plats i hela sjukhuset samtidigt som både röntgen och ultraljud är stängda. Detta leder till att patienten redan på fredag eftermiddag kan skickas hem ”med panadol” och uppmanas återkomma under vardagarna, vilket leder till större belastning för sjukhuspersonalen och – tyvärr – större risk för patienten. För att inte tala om de jämt ökande sjukvårdsavgifterna, främst för oss äldre patienter?

Parallellt med denna situation informeras vi idag om att landskapsregeringen beviljat (genom ett tjänstemannabeslut) Ålands Golfklubb ett stöd om halv miljon euro för ombyggnad av en bana.

Jag är medveten om det olämpliga i att ”jämföra äpplen och päron”, men kan inte låta bli att förundras över de rådande politiska prioriteringarna. Borde inte Golfklubben kunna själv bekosta önskade förbättringar och underhåll av sin bana, som till stora delar redan finansierats med offentliga medel?

Bör inte (primär)vården för oss alla vara högre prioriterad än en exklusiv fritidssysselsättning för ett fåtal?

Patienten