DELA

Prioritera om, genast

Pornografiska uttryck och sexualisering av det offentliga rummet o%u0308kar och finns o%u0308verallt i va%u030Ar vardag, vi ser ett rykande färskt exempel på detta i en av Mariehamns stads högstadieskolor.
Unga idag har utsatts för dessa uttryck genom ett sexistiskt bildspra%u030Ak i media och reklam i princip hela deras liv.
Där dessa unkna könsnormer och maktordningar legitimeras och befa%u0308sts i samha%u0308llet, nu också inom den offentliga sektorn, hör och häpna i skolan. Godkänt av ledningen. De vuxna, de som skall ta ansvar, sätta gränser och säga stopp när det gått för långt.
För långt har det uppenbarligen gått.

Mariehamns stad har en jämställdhetspolicy på nätet som sträcker sig från 2011-2013.
Vore det inte dags att en gång för alla damma av, uppdatera och befästa detta dokument inom alla organisationer inom förvaltningen, en gång för alla? Jämställdhetspolicys får aldrig bli en hyllvärmare, dokumentet måste bearbetas aktivt, granskas och synliggöras ofta. Den bör vara en röd tråd inom varje beslut som klubbas inom förvaltningen.
Att detta julfestprogram slank igenom förvånar men samtidigt inte.
Det som däremot förvånar är att tolkningsföreträdet ges till de vuxna ansvariga – rektorn och lärarna som uppenbarligen inte reagerat, alls. Tills kritiken kom.

Ungdomar och föräldrar har känt obehag av programmet. Att ”de flesta var nöjda” ses som en rättfärdigande måttstock . Att lärare ”inte ser det som problematiskt” används tillsynes som ett godkännande av händelsen.
Tolkningsföreträdet ligger hos dem som inte anser att programmet platsade varken i skolan eller som julfestprogram.
Inte hos de ansvariga vuxna i skolan tolkar det som humor.
Sexualiseringen är vardagsmat för våra unga.

Ta en extra tankeställare nästa gång ni som vuxna tittar på Tv, välj ett program för unga. Öppna en av döttrarnas tidningar och ta en titt.
Hur vill media och samhället framställa unga kvinnor så att din dotter skall duga?
Surfa in på barnens och deras vänners instagramflöde.
När får era döttrar mest uppmärksamhet? Förmodligen bilder där hon visar urringningen.
Titta på reklamerna vid sidan av onlinespelen och på karaktärerna i spelen.
Gå in i leksaksbutikerna och granska utbudet för flickor och pojkar.
Vilka kvalitéer förväntas unga män och kvinnor ha idag?

Det viktigaste är att vuxna tar ansvar när det går överstyr, redan innan det blir så olyckligt som ÖHS julfest. Granska normer och slå hål på alla dessa illaluktande strukturer.
Saknar lärare och pedagoger som arbetar med barn och unga den grundläggande kunskapen i jämställdhetsfrågor? Kanske.
Saknar de fortbildning i frågan? Förmodligen.
Saknar de modet och viljan? Det tror jag inte.
Resurser och pengar? Möjligtvis.

Är det så att jämställdhetsarbetet stagnerat i stadens skolor och hela stadens förvaltning så bör det omedelbart prioriteras. Är det så att pengar för utbildning och fortbildning av lärare, pedagoger och övrig personal saknas, måste resurserna ses över. Omedelbart.
Jessy E Hartvik