DELA

Prioritera KST

Lagtinget beslöt under förra mandatperioden att kommunernas socialtjänst ska bildas.

Det betyder att ett antal områden inom den sociala sektorn ska lyftas från de lokala kommunkanslierna och bilda ett eller flera kommunernas socialtjänst (KST).

Kommunernas socialtjänst ska tas i bruk senast den 1 januari 2018.

Nu börjar röster höjas till att KST ska läggas på is och istället vänta på den eventuella kommunstruktur reformen. Vi håller inte med.

Vi anser att vi har inte råd att vänta. Idag har den sociala sektorn ett stort tryck på ärenden.

Ute i kommunerna har vi hårt slitande socialsekreterare och socialarbetare som har en omöjlig situation att vara ”proffs” inom hela sociala området (Utkomststöd, missbruk, handikappservice, barnskydd, barnatillsyningsuppgifter, integrationsarbetet m.m). Det är en omöjlighet vilket vem som helst borde kunna förstå.

Det här är även en bidragande orsak till att det är svårt att rekrytera behörig personal.

Tid till att fördjupa sig eller tid till metodutveckling finns inte idag.

Tid till att utveckla och förbättra samverkan och samarbete mellan sociala sektorn och andra aktörer som t.ex. ÅHS och AMS är bristfällig. Det är inte frågan att viljan inte finns men inte tiden då de lagstadgade uppgifterna måste utföras.

Dessutom blir de lagstadgade uppgifterna för kommunerna fler och fler.

Vilka blir lidande? Det blir familjer, barn, ungdomar eller vuxna personer som av olika anledningar behöver stöd och hjälp för att komma ur en svår situation i livet eller att få en fungerande vardag. Om dessa människor i tid kan få stöd ur ett helhetsperspektiv eller stöd från ett team är vi övertygande om att samhället kan spara stora kostnader inom t.ex. vården (fysisk och psykisk ohälsa), barn och ungdomar kan lyckas i skolan och slutföra studier, människor kommer ut i arbetslivet (inte sjukskrivna eller blir långtidsarbetslösa och blir tvungna att leva på bidrag från samhället).

Det åländska samhället har inte råd och tid att vänta. De människor som är mest utsatta i vårt samhälle måste få trygghet. Vi uppmanar alla kommuner att ta sitt ansvar inom området och prioritera att KST blir en verklighet.

 

Annika Hambrudd (C) Jomala,

Camilla Andersson (C) Geta