DELA

Prioritera hotellet på Lotsberget

Det planerade Lotsbergshotellet bör ha högsta prioritet när det gäller att godkänna eller ändra stadsplanen. Mariehamn stad behöver fler företag, våra ungdomar framtidstro och jobb. Man bör nog betrakta det som en ynnest inte en självklarhet att de två bolagen har intresse av att investera på Åland, varför man snabbt och smidigt bör undanröja alla tänkbara hinder för att föra projektet framåt.
Ett dylikt projekt skulle ge enorma spinn off-effekter i hela det åländska samhället. Risken är överhängande att de två bromsklosspartierna Socialdemokraterna och Liberalerna gör livet surt för dessa investerare genom att förhala och dra allting i långbänk, som sedan tröttnar och investerar på annat håll.
Carpe diem, tänk efter före när Ni går till valurnorna.
Jack Christenbrunn
pensionerad ekonomichef, ingenjör
Mariehamns centern, kandidat 595