DELA

Prioritera djurskyddshemmet

Landskapsveterinären skriver förtjänstfullt om långköraren djurskyddshemmet på Åland. Också undertecknad har varit involverad i frågan vid flera omgångar. Redan för tio år sedan gjorde jag en utredning och förslag till arrangemanget om djurskyddshemmet inför Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse. År 2008 deltog jag med djurskyddsföreningens ordförande Carita Facius i arbetsgruppen tillsatt av landskapsregeringen för att planera djurskyddshemmet och tillhörande finansieringsalternativen.
Senast, 12.04.2011, lämnade jag in till Ålands miljö- och hälsomyndighetens styrelse en skrivelse med nya alternativ om verkställandet av djurskyddshemmet i samband med den planerade nya smådjurskliniken. Man kan bara konstatera att denna lagstadgade verksamhet kommer inte igång och verkar inte heller prioriteras.

Under sin regeringstid gick social- och hälsovårdsminister Harriet Lindeman ut med anbudsförfrågan riktad till privata aktörer. En anmälan mottogs, men drogs sedan tillbaka då verksamhetens finansiering skulle inte få stöd från landskapsregeringen. Jag tror att dylik förfarande skulle inte heller lyckas idag. Det enda alternativet att myndigheten löser själv lokalfrågan och där är f.d. Naturbruksskolans utrymmen ett ypperlig förslag.

Under pågående val är det viktigt att djurvännerna försäkrar kursändringen i politiska viljan angående denna frågan att omhänderta människans bästa vänner, vilka själv ej kan föra sin talan. Detta hör till i ett civiliserat samhälle.
Rauli Lehtinen (lib)
veterinär
lagtingskandidat nr 237