DELA

Prioritera de med störst behov

I går fattade stadsfullmäktige beslut om att gå vidare med en separering av fotbollen och friidrotten.

Jag och liberalerna tillsammans med moderaterna jobbade för en återremiss. Skälen var många men för mig var en av de viktigaste orsakerna att kultur och fritidsnämnden, som utrett ärendet, inte alls tittat på behovet hos andra idrotter. Jo, du läste rätt, man går in för att spendera 3 miljoner euro för en satsning utan att ha sett över de totala idrottsliga behoven.

Jag ville att saken skulle utredas.

Det är i sig inget fel på satsningen men varken friidrotten eller fotbollen har köer. Samtidigt trängs andra sporter och flera föreningar lider av köer i olika omfattning. Ett exempel är gymnastiken, tennisen och badminton som trängs i Bollhalla. Tennisen har över 500 medlemmar och gymnastiken över 600.

Gymnastikens situation är riktigt besvärande, inför terminstarten hade de en kö på över 100 barn som ville börja träna. Den egna tron inom föreningen är att man lätt kunde uppnå 1000 medlemmar med bättre faciliteter.

Jag ifrågasätter starkt hur fullmäktige prioriterar, särskilt då en helhetssyn saknas.

Ingrid Johansson

Mariehamnsliberalerna