DELA

Prevention är tyvärr en kvinnofråga

Ledarskribenten Emma Harald kommer på sista raden av sin tidningsledare till slutsatsen att preventivmedel inte är en kvinnofråga. Tyvärr har hon fel. Så länge som det av naturliga skäl är kvinnans roll att bära fram barnet och föda det, är det en fråga främst för henne om hon önskar sig ett barn, eller inte.

Även om man i ett parförhållande bör diskutera den här frågan tillsammans, är det alltid sist och slutligen kvinnans sak att skydda sig mot en oönskad graviditet. Skulle det inte vara så, så hade vi inte så många aborter årligen på Åland. Inte är det ju heller klarlagt att i de aktuella fallen önskar mannen fler barn, men inte kvinnan, så därför har en för kvinnan oönskad graviditet har uppstått.

När man talar om ett jämlikt samhälle, så skall vi också inse att all jämlikhet inte är av godo. Var och en måste själv få bestämma över sin egen kropp. Det är inte jämställt om en annan person skall få vara med och besluta om ett så stort och livsavgörande ingrepp som en sterilisering innebär. Självklart har jag inget emot att även män steriliserar sig, men vad jag har förstått är det ett svårare beslut för dem att ta, än det är för kvinnan. Mandomen sitter ju i penis, och efter en sterilisering känner mannen sig inte längre så manlig och kraftfull, har det förklarats för mig. Men det är ju bra att frågan diskuteras, då ett sådant ingrepp är både enklare och billigare än en kvinnosterilisering.

Mannen är ju fertil upp i hög ålder, medan kvinnans fertilitet avtar i samband med menopausen, vilket kanske också påverkar beslutet om sterilisering. Det vill säga att mannen kan ju bli pappa upp till 80-90 års ålder, medan väldigt få kvinnor som fyllt 50 år blir gravida, dessutom ökar ju riskerna för att få ett handikappat barn när kvinnan börjar närma sig menopausen.

Så, bästa ledarskribent och artikelförfattare, jag tror fortsättningsvis på att prevention i första hand är en fråga om att skydda sig själv, och inte en jämställdhetsfråga. Men för den skull respekterar jag att andra har en annan åsikt.

RUNA LISA JANSSON

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Runa Lisa Jansson får förstås tycka vad hon vill om saker och ting. För tydlighets skull vill jag påpeka att det som artiklarna och ledaren handlat om är sterilisering, inte kastrering, vilket man kan tro när man läser Runa Lisa Janssons insändare.

Vid sterilisering fortsätter penis att fungera precis som tidigare, bortsett från den lilla detaljen att det inte finns spermier i vätskan. Kastrering är något helt annat. Det kan vara bra att veta om man sitter i ÅHS styrelse, vilket Runa Lisa Jansson gör.

EMMA HARALD