DELA

Prestige i ärendet med Simskälalinjen?

Landskapsregeringens trafikavdelning med Veronica Thörnroos i spetsen fortsätter att satsa tid och pengar på driftsprivatiseringen av Simskälalinjen. Trafikministern säger att det inte är ett självändamål att privatisera men nog verkar det ha gått prestige i ärendet.
Det är bevisat att det inte går att driva linjen billigare om man ska följa gällande avtal om arbets- och vilotider men nu ska man då försöka få någon privat att jobba mer för mindre pengar, trots att de anställda på vajerfärjorna inte har några ”guldavtal” utan högst ordinära löner.

Samtidigt är två privatiserade linjer i skärgården (Asterholmalinjen och Enklingelinjen) utan kontrakt. Det är ett allvarligt problem eftersom nuvarande entreprenör även stått för tonnage vilket gör att LR är tvungen att lösa trafiken månad för månad tills man kommit överens om ett längre avtal eftersom det inte finns andra färjor att tillgå.
Min rekommendation till minister Thörnroos är att åtminstone se till att lösa trafiksituationen för de människor som bor på Enklinge och Asterholma innan man börjar med ytterligare privatiseringar som i värsta fall kan leda till mer problem än nytta för LR.
Mikael Lindholm Simskäla (ÅF)