DELA

Pressetiskt förkastligt Nya Åland!

Nya Åland har valt att publicera alla namn på dem som söker tjänsten som hamnchef i Mariehamn. Detta trots att flera av de sökande önskar vara anonyma.
Nya Åland har visserligen juridisk rätt att få tillgång till och publicera alla namn på dem som söker tjänsten, men pressetiskt är det förkastligt att publicera namnen på dem som önskar vara anonyma. De personer som önskar vara anonyma kan lida skada av att deras nuvarande arbetsgivare får reda på att en av deras anställda kan vara på väg bort.
Detta vet givetvis Nya Åland men ändå väljer man medvetet att utsätta dessa personer som önskar anonymitet för risken att skadas av publiceringen.

Jag anser att Nya Åland i pressetikens namn bör respektera att en sökande ska få vara anonym, också då man söker en offentlig tjänst.

Karl-Johan Fogelström
Ordförande i rekryteringsgruppen för hamnchef i Mariehamn

Nya Åland har under hela sin existens följt policyn att publicera namnen på alla sökande till högre offentliga befattningar (chefstjänster), utan undantag. Detta för att ge läsare/ allmänhet all information om rekrytering av personal med offentliga medel till tunga poster som kan tänkas påverka deras vardag.
Det tycker jag är rimligt, och något som vi öppet har deklarerat. Det borde alltså rimligen gå att informera sökande till chefsjobb om att så är fallet.
Under min tid som chefredaktör har vi inte gjort ett enda undantag från denna regel. Det betyder inte att jag inte har sympati för problematiken, bara att jag tycker att det är rimligt att den som söker ett chefsjobb inom det offentliga gör så öppet.

Mvh
Nina Fellman
chefredaktör