DELA

President Niinistö är vårt val

Samtliga opinionsmätningar visar att Sauli Niinistö har ett starkt och brett stöd bland väljarna i årets presidentval. En röst på honom betyder en reell möjlighet att påverka valet och visa att det fortsatt finns ett starkt stöd för presidenten på Åland. För oss är det av stor betydelse att den kandidat vi stöder, under innevarande mandatperiod, visat sig mycket lämplig för rollen som Ålands och Finlands president.

Sauli Niinistö delar vår borgerliga grundsyn, har tillräcklig livserfarenhet, är statsmannamässig, har bred erfarenhet av diplomati och den sociala förmåga som krävs av en president. Vidare har han en stark vilja, är pragmatisk, ekonomiskt ansvarsfull och har tydligt tagit ställning för vikten av att bibehålla ett Finland där svenskan fortfarande är ett nationalspråk då han ser det som en styrka och en rikedom. Sauli Niinistö har även ett starkt engagemang för Norden och det nordiska samarbetet.

Med sin utbildning som jurist, bakgrund som mångårig riksdagsledamot, riksdagens talman, justitieminister, finansminister, partiordförande, vice president i europeiska investeringsbanken grundlagsutskottets ordförande, och nu senast sex år som republikens president, är Sauli Niinistö särskilt lämpad för att fortsätta som vår president. Därför stöder vi honom och kommer att lägga våra röster på Sauli Niinistö som Finlands och Ålands nästa president!

Johan Ehn, Mats Perämaa, Petri Carlsson, Veronica Thörnroos, Mika Nordberg, Tony Asumaa, Roger Nordlund, Roger Jansson, Nina Lindfors, Tony Salminen, Jörgen Pettersson, Clas Öfverström, Annika Karlsson, Danne Sundman, Simon Blomsterlund, John Hilander, Susanne Guildford, Robin Skog, Henrik Boström, Jörgen Strand, Krille Mattsson, Erik Schütten.