DELA

Prata mer om sex?

Behöver unga verkligen prata mer om sex?
Unga personer matas dagligen med olika budskap om sex. Tjejtidningarna är fulla med tips på ”hur du gör det skönt för honom”, ”vad din kille vill, men aldrig vågat fråga om” eller ”hitta din g-punkt, få ett bättre sexliv”. På internet finns lättillgänglig pornografi som oftast ger en skev bild av sex, i skolan ges information om preventivmedel, graviditeter och könssjukdomar och i ungdomars vardagliga samtal har könsord och anspelningar på sex till viss del normaliserats.

Lägger man ihop allt detta, kan man tycka att det sista unga behöver är att höra och prata MER om sex.
Men medier, porrfilmer och skolornas sexualundervisning ger ibland helt olika budskap om sex. Dessutom saknas ofta en diskussion om respekt, värderingar och jämställdhet i samband med sex. Vi menar därför att det finns en viss typ av sexprat som det behövs mycket mer av. Sådant sexsnack som handlar om:
Vad vill jag?
Hur ska jag uttrycka det jag vill och inte vill?
Hur vet jag vad den andra vill?
Hur ska jag förhålla mig till vad andra tycker?

Att prata om sex på det här sättet kan ge ökad chans att få positiva sexuella upplevelser och minskad risk för att själv utsättas eller utsätta någon annan för kränkande behandling.
Kampanjen FAIR SEX tar upp just den här typen av frågor. I morgon kommer posters med teckningar som handlar om sexuella situationer att sättas upp i skolor och på ungdomsgårdar. I Steel FM sänds annonsinslag om kampanjinnehållet. Ikväll anordnas, i samarbete med Mariehamns stads ungdomsbyrå, ett event för högstadieungdomar på Uncan, där vi visar film, käkar godis och pratar om de frågor som ingår i kampanjen. Hela kampanjen finns på www.peace.ax och på facebook.

Kampanjen är en del av projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” som drivs av Ålands fredsinstitut och den lettiska organisationen Resurscenter för Kvinnor, Marta, och finansieras av Central Baltic Interreg IVA-programmet och Ålands landskapsregering. Projektet är förebyggande och syftar till att främja jämställdhet mellan könen och att förebygga alla former av sexuellt våld, inklusive trafficking.

Fältarna är involverade i projektet och stöder kampanjen. Fältarna arbetar förebyggande med ungdomar och i det arbetet är det viktigt att prata om sex och relationer. Fältarna har sex- och kärlekslektioner i högstadiet och ser att ungdomar har behov av att få prata om detta ämne. Därför tycker Fältarna att det är viktigt att vara med och stödja denna kampanj.
Ålands fredsinstitut anser att det i fredsarbete ingår att motverka våld, främja fredlig konfliktlösning på alla plan och stärka individens förmåga till aktivt deltagande i samhället. Därför arbetar fredsinstitutet preventivt med jämställdhetsarbete riktat mot unga.
Projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri,
Ålands fredsinstitut
Fältarna
Mariehamns stad