DELA

Prata med personalen på Trobergshemmet

Hur skulle det vara om äldreomsorgsnämnden gav i uppdrag till förvaltningen att se över 3-skiftesarbete inom äldreomsorgen för att det ska bygga på frivillighet och personalinflytande?

När man följt med de senaste årens meningsskiljaktigheter inom stadens äldreomsorg och läser Carolina Sandells rapport från två år tillbaka så verkar det koka ner till just det. Att personalen inte kände sig hörd och fick vara med och påverka sin egen situation. Har något hänt på dessa två år?

Inte på långa vägar tillräckligt mycket. Man skyller på budbärarna i form av media/SoMe/insändare, man kan skyller på pandemin och man sätter sitt hopp i den nya äldreomsorgschefen som tillräder i sommar. Men det duger inte. Jag tror för min del att man snarast borde ta tag i detta genom att göra det som jag inleder denna text med, vilket också var mitt förslag på senaste mötet som äldreomsorgsnämnden höll den 18 maj. Förslaget fick inget understöd och förföll.

För övrig skriver jag under på varenda ord som Barbro Sundback skrivit den om turerna kring Trobergshemmet.

TONY WIKSTRÖM (S)

MEDLEM I ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN