DELA

Prata med oss inte bara om oss

Torsdagen den 24 maj höll socialnämnden i Mariehamn möte, där Pauliina Körkkö föreståndare för Trobergshemmet föreslog att personalen på Trobergshemmet skulle börja jobba enligt ett treskiftsschema (dvs. morgon/kväll/natt).

Dagen innan den 23 maj kunde man ta del av den informationen på Radio Tv Åland. Till saken hör att ingen inom ledningen, Pauliina Körkkö, Pernilla Karlsson eller Carina Hoffman hade informerat någon inom personalen om detta, varken närvårdare, sjukskötare eller omvårdnadsledare.

Borde inte en välfungerande organisation ha en ledning där man kan föra en dialog mellan alla parter och tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för alla? Borde inte Trobergshemmets ledning visat sitt förtroende för personalen och först pratat med dem innan ärendet gick till socialnämnden?

En organisation där de anställda känner förtroende för ledningen skapar trygghet och arbetsmotivation, att göra det som är huvudkärnan här – att ta hand om stadens äldre. Tyvärr känns det som om ledningen glömmer att ta hand om sina anställda som i sin tur skall ta hand om de äldre.

Man vet sedan länge att treskiftsarbete (på det sätt som nu menas på Trobergshemmet) inte är bra för hälsan, psyket eller välbefinnandet. Det arbetssättet är prövat sedan åratal tillbaka. Arbetsplatser som prövat har återgått till andra arbetsskift eftersom personalen mådde dåligt.

Eftersom detta är allmänt känt känns det patetiskt att vi hösten 2018 skall gå en kurs ”för att klara av att jobba treskiftesarbete”, som Pauliina Körkkö, säger i sin skrivelse till socialnämnden.

Flera av oss på Trobergshemmet har jobbat inom vården med treskiftesschema och upplevelserna är bl.a.

– ”Min kropp klarade inte av det ”

– ”Vi provade på det på mitt förra jobb men efter 3 månader var alla slutkörda så vi fick äntligen återgå till det normala”

– ”Det var ett hel… , jag varken sov på dagarna eller nätterna sen”

– ”Jag gör aldrig om det”

– ”Det går om man inte vill ha ett normalt liv som alla andra”

Forskning idag visar att om du själv väljer att jobba natt har det mindre negativa effekter på din hälsa än roterande skiftesarbete. Det förutsätter dock att du jobbar flera nätter i rad så att din kropp hinner anpassa sig. Dagens forskning visar även på att påtvingat treskiftsarbete är det mest skadliga sättet att jobba på.

Att jobba natt passar ett fåtal människor och vi är så lyckligt lottade på Trobergshemmet att ha dessa redan, dessutom otroligt duktiga sådana.

Vi har även dagpersonal som VILL jobba dagtid och INTE treskift – så varför förstöra för en personalstyrka som innefattar så många människor och göra så att de börjar må dåligt och att sjukfrånvaron ökar!

Och eftersom ingen annan säger det säger vi det: Ni ska vara stolta över oss, vi gör ett superbra jobb och vi gör det med glädje och för att det innerligt från hjärtat är så givande.

DAG- OCH NATTPERSONAL PÅ TROBERGSHEMMET