DELA

Prata istället för att springa hos advokater

Mariehamns Stad har under senaste mandatperioden varit i flera konflikter med företagare och entreprenörer.

Jag anser att staden vid konflikter eller tvister som uppkommer alltid skall kalla till möten med företagare och lugnt och sakligt gå igenom problemen. Att med brösttoner skriva insändare, låta tjänstemännen skicka hårda brev med hot om vite känns inte rätt. Detta ger en dålig bild av stadens renommé som behöver ändras.

Min förhoppning är att kommande stadsstyrelse skulle använda mer diskussion än springa och anlita advokat för minsta lilla problem. Detta har kostat skattebetalarna skjortan under den gångna mandatperioden.

Detta måste få ett slut.

Vi har nu kunnat ta del av problem för företagaren vid Bio Savoy. Sätt er ner och red ut problemen och låt inte kommunikationen gå via lokaltidningarna. Prata med företagaren och försök hitta en lösning. Vi behöver företag som både vill och kan verka i Mariehamn.

Anders Holmberg (Ob)