DELA

PPP-modell för tunnelbygge

Visst kan man vara som signaturen ”fundersam”, fundersam över många frågor kring tunnelbygget till Föglö men de frågeställningar som berörs i ” fundersam”:s senaste insändare får man svar på i den miljökonsekvensbedömning som uppgörs och villkor för bygget uppställs i miljötillståndet.
Beträffande ekonomin i projektet har jag tidigare talat för ett s.k. PPP-samarbete (Publikt-Privat-Partnerskap) där ett företag eller sammanslutning av flera aktörer får ge anbud på vad det kostar att bygga och driva tunneln i t.ex. 30 år. Kan den kostnaden vara samma eller (troligen) lägre än dagens kostnad om ca 2,5-3 miljoner EUR per år så tycker jag som skrivet man ska skrida till verket.

I avtalet med leverantören av tunneln bör man noggrant göra upp villkoren för t.ex. avgifter i tunneln, tunnelns underhåll och vilken kvalitetsnivå tjänsten skall hållas på. Modell för detta finns på flera ställen och när det gäller själva metoden att bygga säkra tunnlar kostnadseffektivt och anpassade till de rådande förhållandena är Norge det bästa föredömet. Avslutningsvis tycker jag att ”fundersam” ger en orättvis bild av den allmänna debatten i tunnelfrågan, det mesta har nog ventilerats i media och om ”fundersam” vill så bjuder jag gärna på en lunch och berättar mer, jag har själv intresserat mig för detta och besökt tunnlar i bl.a. Norge och på Island.
Tunnel till Föglö är ju som bekant en sakfråga som Obunden Samling initierade denna gång och nu är vi glada att också andra partier hakat på i sakfrågan.
Danne Sundman (ob)
241