DELA

Positivt sänka maxfarten

Jorden är inne i en akut klimatkris anser 11 000 forskare som menar att klimatkrisen är här och att planeten jorden klart och entydigt står inför en nödsituation. Alla uppmanas att engagera sig och att handla för att bevara livet på jorden (SvD 6.11).

En klimatpositiv åtgärd som är lätt att åstadkomma utan alltför stor inskränkning i vår bekvämlighet rör trafiken och hastigheten på våra vägar. Bästa hastighet med minsta mängd bränsleåtgång lär ligga någonstans mellan 50-70 km/t.

Enligt trafikverket i Sverige står trafiken för 1/3 av koldioxidutsläppen vilka bidrar till uppvärmningen av jordklotet.

Med sänkt maxhastighet på allmänna vägar från 90 till 80 km/t skulle, enligt Naturskyddsföreningen i Sverige, koldioxiden från trafiken minska med upp till 18 %. Lägg därtill de insparingar som färre accelerationer och inbromsningar ger och även mängden partiklar som uppstår vid slitage av däck, vägbana och bromsar.

Lägre och jämnare hastighet på våra vägar skulle även vara gynnsamt på många andra sätt – privatekonomin skulle bli bättre, bil- och rådjursolyckor bli färre, tryggheten för cyklister och gångtrafikanter skulle öka. Många hälsoproblem skulle minska, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, astmabesvär och cancer. Även gravida och foster skulle få det bättre.

Både i Finland och i Sverige har man positiva erfarenheter av sänkta maxhastigheter i trafiken, så varför inte försöka även på Åland.

INGEMAR JOHANSSON