DELA

Positivt i Eckerö

Valet 2015 i Eckerö har handlat mycket om förändring och med en ton om hur dåligt allt i kommunen är. Vad har då hänt senaste mandatperiod? En curlinghall, FIFAX, smartpark och en golfbana som återuppstått kommer att innebära 20-25 årsarbetsplatser och 30-40 sommarjobb åt våra ungdomar. Satsningar på c 25 miljoner euro som kommit kommunen tillgodo tack vare att man sett möjligheter istället för problem.

Ekonomin är stabil med låg skuldsättning och pengar i kassan och ett skatteöre mitt i raden på Åland.Vår basservice med barndagvård ,skola och äldreomsorg håller hög klass och är nära dig som kommuninnvånare.Vi ska fortsätta att skapa resurser för denna basservice genom klok ekonomisk politik och genom utökat samarbete med andra kommuner.

Jag är beredd att fortsätta arbeta för en positiv utveckling, såväl i kommunen som i lagtinget.

Rune Söderlund (C)