DELA

Positivt besked till skolvärlden

Lite väl sent återkommer undertecknad åter till den brännande frågan om Åland faktiskt ska omöjliggöra för åländska ungdomar som utbildat sig till grundskolelärare i Sverige att söka sig hemåt. Det vore förödande för vårt framtida skolsystem och rekryteringen av nya grundskolelärare.

För det är i praktiken innebörden av landskapsregeringens beslut 15/1 om omfattande krav på en ”anpassningsperiod” för att bli behörig klasslärare på Åland. Eller vad sägs om kravet på minst 10 veckotimmar i svenska och/eller matematik under hela två skolterminer. I praktiken handlar detta om minst 570 timmars arbetsinsats som enligt samma beslut dessutom ”kan vara oavlönad”.

Men senaste vecka kom ett mycket välkommet besked till både ungdomar och skolvärlden. Den 12 februari meddelar nämligen utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) på insändarplats den glädjande nyheten att ”landskapsregeringen avser” att senarelägga tillämpningen av de anvisningar som utbildningsavdelningen redan beslutat om att ska gälla från och med den 1 januari 2019. Uppstarten av det nya systemet flyttas enligt ministern fram till den 1 augusti 2020.

Det är givetvis med tillfredsställelse vi inom Centern konstaterar att vår kritik av det förhastade tjänstemannabeslutet nu verkar ge önskad effekt. Det är av yttersta vikt att våra ungdomar som studerar i Sverige alltid ska känna sig välkomna att återvända.

Centralt i sammanhanget är även att lagtinget i och med detta kommer att få pröva behörighetsfrågan i samband med att förslaget till ny grundskolelag kommer på lagtingets bord under våren. Då kommer vi från Centerns sida verka för en modern lag som gör att dörrarna är öppna för alla med examen även från det svenska högskolesystemet. Med stöd av självstyrelsen ska vi skapa ett system som plockar det bästa från både Finland och Sverige!

HARRY JANSSON

LAGTINGSLEDAMOT

GRUPPLEDARE CENTERN

<”Byline tfn”>