DELA

Populistiskt av stadsledningen

”Stadsstyrelsen bör följa både kommunallagen, förvaltningsstadgan för Mariehamn samt budget-och delegeringsordningen”, menar vi undertecknare.

Vi är bekymrade över Petri Carlsson, Sara Kemetter och Tony Wikströms agerande i stadsstyrelsen där man går emot dessa. Det är inte rätt att driva partipolitik som en ordförande. På senaste styrelsemöte behandlade vi initiativ från ordförande, förslag i motioner och omröstningar som alla på ett eller annat sätt gick emot praxis och styrande dokument. Det är inte hållbart, varken för förvaltningen att arbeta med dessa beslut eller Mariehamnarna att förstå vad som pågår.

Vidare är det Stadsstyrelsens ordförande som uttalar sig för hela stadsstyrelsen om det som avhandlats på mötet. Användande av sociala medel och massmedia bör även följa samma lag och ordning. Vid senaste möte gick ledamot Tony Wickström ut på Facebook under mötet och meddelade beslut innan mötet var slut och protokollet var justerat.

”Det blir för oss ohållbart att arbeta för stadsbornas bästa när det bland ledande politiker bryts mot beslutade rutiner”. Så vill vi inte jobba.

Anders Holmberg (Ob)

Birgitta Johansson (ÅF)

Erica Sjöström (C)