DELA

Populistisk plakatpolitik då den är som sämst

Att regeringen enats om att införa en båtskatt från nästa år känns som ett dåligt skämt. Finland har 378 400 arbetslösa. Arbetslösheten kostar över 6 miljarder euro per år. Men, i stället för att vidta seriösa åtgärder för att få upp sysselsättningen och få fler finländare i jobb prioriterar Sannfinländarna i budgetförhandlingarna att driva igenom en ny byråkratisk båtskatt, som tidigare regeringar konstaterat att knappt kommer inbringa några nettopengar, eftersom den lär bli så krånglig att driva in.

Timo Soini motiverade båtskatten triumferande med att få klämma åt ”herrarnas lustjakter och juppyskotrar”. Det verkar som att vår utrikesminister borde tillbringa lite mer tid i den finländska och åländska verkligheten. För i den åländska och finländska skärgården hittar man inte många båtar som skulle platsa i Cannes eller Monte Carlo. I stället riskerar det att drabba vanliga styrpulpetare och andra båtar som människor behöver i sina vardagliga liv. Båtarna beskattas redan vid inköp. Båtarnas bränsle vid användning likaså. Dessutom riskerar skatten att påverka skärgårdsturismen och den finländska småbåtstillverkningen, en av ekonomins ljusglimtar, negativt vilket i sin tur skulle vara dåligt för den finländska ekonomin.

Det är tråkigt när de politiska prioriteringarna börjar utgå från behovet av att fixa krisande gallupsiffror i stället för att fixa verkliga problem i ett krisande samhälle. För om en utrikesminister, som också råkar vara vice statsminister, uttrycker sig så populistiskt om en ny skatt är det ett tecken på att något inte står rätt till i samhället, regeringen eller Sannfinländarna.

Den nya skatten ska nu beredas och det mesta är ännu oklart. De första uppgifterna gjorde gällande att Åland skulle undantas skatten eftersom vi har ett eget båtregister. Det skulle vara den näst bästa lösningen. Den bästa lösningen skulle vara att låta bli att införa båtskatten överhuvudtaget.

Jag kommer jobba för att ännu försöka få sunt förnuft att segra i denna fråga. Finansministeriets tjänstemän måste få arbeta med saker som kan få fart på ekonomin i stället för att införa mer byråkrati och nya skatter. Det arbetet borde också regeringen fokusera på.

Mats Löfström

Riksdagsledamot