Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Populism, Moderaterna i Lemland!

Insändarskribenten, liksom Moderaternas kommunstyrelseledamöter borde veta att årets projekteringsanslag för daghemmet Björkudden (2019) följs av år 2020 utan anslag och först år 2021 med hela investeringsanslaget för byggande av daghemmet på Björkudden. Projekteringsanslag för Björkudden kan läggas till i budgeten för år 2020 om några veckor i budgetbehandlingen – utan att det för den skull försenar ett byggande år 2021. Beslutet i kommunstyrelsen handlade inte om att ta bort hela Björkudden daghemmet som man vilseledande skriver, utan om att hålla ramen för investeringsbudgeten 2019, vilken Moderaterna önskade utöka med 176 000 euro!

Enligt tidsprioriteringen som gjordes i budget 2019 ska först Lelökdagiset byggas (projekteringen är färdig om ett par veckor) och därefter först år 2021 daghemmet på Björkudden – vilket fullmäktigeledamoten som skrivit insändaren också har varit med och fattat beslut om.

ANNA JANSON (LIB)

KOMMUNSTYR. ORDF. I LEMLAND