DELA

Populism av liberalerna

I fredags godkändes ett lagförslag i lagtinget som ska minska ÅHS-avgifterna rejält. Ett nytt högkostnadsskydd har införts och ingen kommer att betala mera än högkostnadstaket som har sänkts från 450 euro till 300 euro. Ett lägre kostnadstak på 125 euro finns också för barn och ungdomar – taket var tidigare 225 euro – och ett nytt högkostnadstak på 125 euro har införts för personer över 65 år.
Socialdemokraterna har fått kritik därför att låginkomstskyddet – där alla med inkomster under ett visst belopp hade rätt till taket på 225 euro – har tagits bort i samma reform och för att ha röstat emot liberalernas klämförslag att alla pensionärer skulle omfattas av det lägre kostnadstaket.

När det tidigare avgiftssystemet för ÅHS med låginkomstskyddet utreddes visade det sig att det var främst pensionärer som sökte låginkomstskyddet. Låginkomsttagare måste ansöka för att få det och fick stöd enligt prövning. Systemet var krångligt och kränkande mot dem som sökte, eftersom de måste bevisa att deras inkomster var låga nog att berättiga till låginkomstskyddet. I praktiken gick många låginkomsttagare miste om det som de hade rätt till. Socialdemokraterna var övertygade om att det bästa sättet att nå dessa grupper var att sänka högkostnadstaket ordentligt och det har vi lyckats med.

Men socialdemokraterna fick inte igenom allt vi ville ha i reformen. Vi har hela tiden jobbat för att sjukpensionärer skulle omfattas av det lägre kostnadstaket på 125 euro. Göte Wine (s) fick inget stöd för detta förslag i ÅHS styrelse eller i social- och miljöutskottet. Om liberalerna skulle vilja minska de sämst ställdas hälso- och sjukvårdsavgifter, i stället för att göra politik på dem, skulle de ha stött Göte Winé. Att som liberalerna i sista minuten komma med ett klämförslag som motsäger deras tidigare agerande visar på en populistisk och oansvarig politik.
Göte Winé
Christian Beijar
Andrew Hagmark-Cooper