DELA

Pommerns underhåll – förkastlig pengaförstöring?

Det är ju intressant att se att även Roger Jansson börjar ta motståndet på allvar. Eller hur skall man annars förklara att han börjar slå vilt omkring sig åt höger och vänster utan att prestera en enda tydlig örklaring till att man skall investera 100 års (eller mera) underhållskostnader i Pommern på en docka som eftervärlden (om den mot förmodan skulle förverkligas ) kommer att ses som ett förhastat och dyrt misstag.

Som framgår ovan har man i så fall spenderat 100 års underhållskostnader på någonting som är onödigt, opraktiskt och förkastlig pengaförstöring, och har hela underhållsbehovet ofinansierat.

Roger säger att Pafpengar inte kan gå till underhåll av Pommern utan till någon fast investering som förmodas gå under kulturell satsning. Aldrig har väl Pommern, som är en väldigt viktig kulturell institution på Åland, varit så långt från sin status som den blir om den får betongsockor.

Inte tror jag att man bara för att göra av med lösa Pafpengar skall bygga en betongdocka som inte följer de intentioner som jag tror att Pafpengarna får investeras i. En titt på Paf-reklambroschyrer på en av kryssningsfärjorna till Åland och det stod någonting i stil med: ”ibland vinner du, ibland förlorar du, oavsett kommer pengarna att göra någon glad”.

På finska var texten ännu mer åt ”välgörande ändamål”-hållet. Jag har i min enfald trott att Pafmedel satsas på just det, välgörande ändamål att hjälpa idrottsföreningar, kanske missbrukare, och satsningar som gagnar samhället.

För mig förefaller det främmande att Pommerndockan alls skulle kunna bli föremål för bidrag ur Pafmedel.

Jag tror dessutom att det är farligt för Roger att nämna personer vid namn på det sätt som Roger i sin panikstämning gjort i sin senaste insändare. Tänk om någon av dessa personer i dag tänkt om och inte längre hänger med i den sväng som han startat. Då faller hela projektet platt till marken och förnuftet kan segra.

För mig är det relevant att Pommern förvaras för kommande generationer på ett varsamt och förnuftigt sätt. Tycker inte ni det också?

Henry Höglund