DELA

Pommerns docka behövs

Efter att ha läst Björn-Olof Eriksons och Jerker Örjans senaste insändare angående den planerade dockan för Pommern och Algots varv (tisdag 19 april) känner jag att det finns behov för några förtydliganden gällande den nya dockan och dess betydelse. Särkilt angeläget känns det eftersom jag i egenskap av chef för Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum bär det övergripande ansvaret för Pommerns bevarande och eftersom jag är medlem i kommittén för dockbygget.

Oavsett vad man anser om behovet av ett aktivt varv på Åland och vem som ska driva det kan dess existens knappast vara avhängigt Pommerns eventuella dockning vart tionde år och därför bör man inte heller ställa Algots varv mot Pommerns specialdocka. Däremot vill jag med bestämdhet påstå att värdet i en specialbyggd docka för Pommern är större än tillgången till elementärt skrovunderhåll vart tionde år.

Att Pommern får en egen docka innebär att vi får nya möjligheter att bedriva en strategisk bevarandeverksamhet där både det materiella och immateriella kulturarvet kan tillvaratas. Med den nya dockan kan vi torrsätta Pommern oftare och utan tidspress. Det betyder att vi kan arbeta med ett annat fokus än på enbart de nödvändigaste reparationerna, vilket i sin tur är en absolut förutsättning om vi ska lyckas med vår målsättning att bevara Pommern på riktigt lång sikt. Dessutom kan vi med dockan utveckla verksamheten till att även inkludera utbildning och förmedling av traditionellt underhållsarbete.

Vår vision är att Pommern ska bli ett internationellt kunskapscenter för bevarandefrågor som rör stora segelfartyg. Utöver detta innebär dockprojektet ett lyft för hela Västerhamnsområdet. Tillgängligheten förbättras och den maritimhistoriska miljön, där Pommern utgör navet, lyfts fram och bidrar till att stärka områdets attraktionskraft som besöks- och rekreationsmål.

Det är en stor satsning Mariehamns stad och Ålands landskapsregering gör för Pommerns långsiktiga bevarande. Så sent som förra månaden deltog jag i två internationella möten i London och i bägge sammanhang uttryckte de övriga deltagarna, som representerade många av världens största sjöfartsmuseer och mest välkända museifartyg, sin beundran över att det finns platser i världen där politiker ser vikten av att satsa på kulturarvet. Det ska vi som bor här vara stolta över och ta vara på.

Hanna Hagmark-Cooper

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum