DELA

Pommernfakta – en replik

Skriverierna och dumheterna tar aldrig slut! Jerker Örjans skriver den 16.1 en ny insändare där han tydligen anser ”Medborgarinitiativet” vara de som sitter inne med fakta och kunnandet.

Några fakta presenteras inte.

I mars förra året skrev du, Jerker Örjans, en insändare där du bland annat förordade att Algots docka skulle användas för Pommerns underhåll. Jag svarade att jag inte kunde hålla med om dina förslag eftersom Algots varv inte fanns och knappast kunde återuppstå. Vi träffades senare vid ett möte i Sjökvarteret och då dök du på mig och skällde ut mig för att jag inte höll med dig!

Då jag frågade om du inte var intresserad av att bevara Pommern på bästa sätt svarade du till min förvåning nej, ditt syfte var att få igång Algots varv, det var viktigast. Pommern var av mindre betydelse. Senare fick jag ett mail där du bad om ursäkt för ditt beteende men att du höll fast vid dina åsikter. Jag har kvar mailet och mitt svar till dig.

Jag har också talat med Mats Gotenius och när han fick veta att kölblocken blir dubbelt så höga som du angett, såg han inga problem med arbeten i dockan. Det är bara buller han varnar för. Eftersom arbetena kan förläggas till tider då restaurangerna är stängda blir inte det ett problem.

Varför refererar du inte till Bredalsholmens Dokk och Fartöysvaernsenter i Norge? De ser inga problem med arbete i en docka för Pommern. De är specialister på nitning av gamla fartyg. Varför anser du att man gärna kan få svetsreparera Pommern? I en insändare 2008 när Pommern låg i Algots docka påpekade du risken för ökad korrosion vid svetsning på grund av olika material. Har du plötsligt ändrat dig?

Jag tycker det är på tiden att du börjar spela med öppna kort. Du försöker inbilla allmänheten att du har Pommerns bästa för ögonen när du motarbetar planerna på en docka. Du tror att om dockan stoppas så måste man starta upp varvsrörelse igen vid Algots varv. Det skulle med säkerhet bli dyrare än Pommerndockan utan att det gynnar Pommern på något sätt.

Du som inte har arbetat på varv anser dig tydligen veta vad som är billigast och bäst. Vilka andra typer av reparationer blir billigare i Algots docka än i Pommerndockan? Målning?

Helt nya vansinnigheter har dykt upp i de senaste artiklarna, ”påfrestningarna på skrov och rigg”. Bogsering i stilla väder ger inga stora påfrestningar, däremot finns det alltid risk för kollision och grundstötning. Det blir däremot ganska stora påfrestningar i samband med dockning då hela fartygets vikt kommer på kölen. Sidorna får en tendens att hänga ner och det belastar riggen. Med en egen docka förhindras det genom att ha anpassade sidoblock så långt ut som möjligt mot slaget.

Att som Göte Ekström tro att påfrestningarna skulle bli stora bara för att fartyget ligger och flyter i en docka är märkligt. Pommern kommer att ligga i dockan precis som hon gjort hittills med två sidostöd, som hon trycker mot vid hård vind. Skillnaden är att hon får stöd på utsidan vid ostliga vindar. Hon kommer inte att ligga i något slags skruvstäd om det är det Ekström fått för sig.

Jan Grönstrand

Redaktionen har låtit Jerker Örjans ta del av Grönstrands insändare för en kommentar. Han svarar så här:

Insändare och kommentarer är som viner, de blir bättre av att vila litet innan de distribueras för allmän konsumtion. Därför skall jag sova på saken och därefter besvara Grönstrands påståenden till den del de rör Pommerns framtid.