DELA

Pommerndockan-kostnader

Anbudsförfrågan med tillhörande material för Pommerndockan har nu utannonserats. Förfrågningsmaterialet uppvisar dock brister, vilket kan leda till mycket extra kostnader utöver ett fast offererat pris från entreprenörerna, bl.a.:

• Bottenkartering, -pliktning saknas i förfrågningsmaterialet. Beställaren förser entreprenören med enbart en markundersökning (bottenundersökning), ur vilken INTE framgår på vilket djup berget finns och som ankarbultarna måste förankras i. Man har därför bara inbegärt meterpris på pålarna utan vetskap om totallängd och därmed kostnaderna.

• Pumpsystemet för tömning av dockan inkl. rännstenar och fyllningssystem ingår inte i anbudsförfrågan.

• Tvärskott har specificerats inuti dockan för ballastkontroll men dock behövs längsgående skott också för sidostabilitet och noggrann säker ballasthantering vid sänkning av dockan på plats. Dessa skott skall sedan rivas efter dockans färdigställande.

• Stålporten bör utrustas med ballastsystem för reglering av djupgången och frysskydd.

• Vid vattentömd docka kan flytkraften från dockan vara större än dess egenvikt med Pommern (dragkraft i ankarbultarna), vilket inte nämns i anbudsförfrågan och bör beaktas och beräknas. Ankarbultarna måste således vara fästa i berg.

De planerade kölblocken är för låga (600 mm) och inte sprängbara. Höjden bör vara minst 1 200 mm för att möjliggöra arbete på stångkölen. De belastade kölblocken måste kunna enkelt avlägsnas utan pikning för att praktiskt möjliggöra reparationsarbeten. Detta påverkar dock djupet av dockan.

Den nu planerade kajen med verkstad i norra ändan omöjliggör att med mobilkran från land nå Pommerns akter och mesanmast med tillräcklig lyftkapacitet, vilket är nödvändigt för framtida underhåll. Därtill tillkommer ytterligare utanför entreprenaden, kobrygga (gångbro) från museets terrass med kravenlig nödutgång, elinstallationer samt verkstadsbyggnad på kajen.

Man måste kräva att de slutliga kostnaderna fastställs och garanteras för komplett färdig användbar Pommerndocka redan i upphandlingsskedet. Det är synnerligen ekonomiskt oansvarigt att sätta igång entreprenaden utan vetskap om var den totala kostnaden slutligen hamnar.

Claes Ekström