DELA

Pommerndockan behövs

Vad är viktigt för Pommern? Är det att hålla på varje cent eller satsa för att bevara henne i så bra skick som möjligt för framtiden? Pommern är inget stenblock som kan stå i tusen år utan att någon behöver fundera på att ändra bevarandemetoderna. Hon är gjord av ett material som gärna vill återgå till naturen och för att dra ut på detta så långt som möjligt behöver man fundera på metoderna att göra detta och att minimera riskerna för haveri och totalförlust.

Vad är Pommerns försäkringsvärde och de årliga premierna? Premierna borde ju kunna sänkas efter hon placerats i en docka eftersom riskerna att hon havererar minskar till nästan noll. Pommern är ju oersättlig, så sådana pengar finns inte som kan ersätta ett totalhaveri. En bärgning kostar också pengar. Tänk lägre premier i hundra år!

Var går då gränsen för vad som är att satsa för mycket för att bevara Pommern? Är tio miljoner för mycket; är en miljon eller kanske hundra tusen euro för mycket. Vem kan bestämma vad som är för mycket? Vad är för mycket för att bevara något oersättligt?

Tänk Vårdöbron! Om man inte hade byggt en varg från början så hade vi sluppit bygga en ny nu och då hade vi haft pengarna till Pommerndockan som i en liten ask. Nåja, en rätt stor ask då. Där hade man också kunnat säga: Inte en cent till en ny Vårdöbro.

Någon skrev hur illa det är att ha fartyg liggande vid kaj i stället för vid dykdalber. Då är det ju ett slumpens verk att vi har Pommern kvar, för orsaken till att hon hittills legat vid dykdalber är nog att det inte fanns någon kajplats när hon kom. Ingen har nog tänkt på vilket som varit bäst för Pommern. Hade det funnits kajplats så hade hon säkert legat vid kaj.

Oberoende av om vi inte satsar på en docka nu så kommer hon ändå att behöva läggas i docka i framtiden. Skillnaden är att vi som nu kan bestämma inte behöver betala, utan det får dom som kommer efter oss göra. Är det så ansvarsfullt?

Ebbe Fallström var karl nog att lägga prestigen åt sidan och erkänna att han bytt åsikt. Han borde få efterföljare.

”Tänk längre

än näsan är lång”