DELA

Pommern och stadsfullmäktige

I fredagens, 30 september, Nya Åland kräver ett antal Pommern-entusiaster att något måste göras för Pommerns framtida bevarande. Det är glädjande att konstatera detta engagemang för vår stolthet.
Lite betänksam blir jag emellertid då jag läser: ”Snart har fyra år gått utan att några förslag för hur hon ska bevaras i framtiden har presenteras, konstaterar gruppen – – ”

Här tycker jag gruppen tyvärr framför en orättvis beskyllning mot Mariehamns stadsfullmäktige. Gruppen har uppenbarligen glömt att fullmäktige så sent som den 28 september 2010 enhälligt beslöt att en torrdocka skall byggas för Pommern. Jag minns tydligt vilken inställning fullmäktige hade den 29 september 1966, då de med några få undantag beslöt att Pommern skulle överlämnas till landskapet Åland för att byggas om till sjömansskola. Heder åt nuvarande stadsfullmäktige som genom sitt ovannämnda beslut om en torrdocka gav uttryck för en stark vilja att slå vakt om vårt maritima kulturarv.

Jag har full förståelse för att finansieringen av torrdockan inte kan ske hur snabbt som helst. Med beaktande av det stora intresse som finns för Pommern runt om i världen kanske det vore möjligt att söka internationellt bidrag för ändamålet. Det har sagts att det är svårt att få stöd för flytande objekt, men om torrdockan förverkligas kanske saken kommer i en annan dager.
Göte Sundberg