DELA

Pommern och risker

En pejling nyligen kan behöva kompletteras med några reflektioner kring risker, isskjutning, påkörning, svaga nitar och förband samt vikande vilja att sätta till pengar.

Pommern lades upp för ca 70 år sedan för att hon inte var sjövärdig. Systerfartygen Viking och Passat fortsatte då segla kommersiellt. Pommern är byggd som en ”låda” med ett stort lastrum, utan stabiliserande skott (väggar) vilket innebär att isskjutningar är farliga. Pommern, som saknar isklass, har sprungit läck fyra gånger. Första gången 1968 (enl ÅT 2/2 ”.. då tjock drivis av kraftiga sydliga vindar och propellerströmmar skadat nitförbanden …) och senast 2010. Alla minns också fd Birger Jarls bravad.

Riskerna är uppenbara och det är isskjutningar och påkörning som är de största farorna. Då påfrestas fartygets svagaste delar, nitarna och nitförbanden. En halv meter is en kall vinter är inget ovanligt. Färjorna har upp till 45 000 hk och deras manövrer frigör stora krafter. Att bärga och täta i det läget har sina problem. Nitarna och förbanden är de svaga länkarna vid bogsering. Ju längre bogsering och öppnare vatten desto större risk.

En annan risk är att pengar saknas när Pommern behöver en docka även enligt dem som inte ser risker i dag. Vi vet vad vi har men inte vad vi får. Som fullmäktigeledamot noterar vi tacksamt att landskapsregeringen har en generös inställning. Med dagens ekonomiska läge är det svårare nästa gång och då blir stadens andel större.

Vi har i dag en bra finansiering och förhoppningen är att dockan kan byggas för de pengarna och vår gemensamma klenod får ett bra skydd. Samtidigt byggs med sjöfartsmuseet en helhet som vi kan visa med stolthet. Där visas vår segelfartygstradition och den ekonomiska grunden för det Åland vi har i dag.

Moderat Samling i Mariehamn

Fullmäktigegruppen