DELA

Pommern, en replik

I en insändare den 19 september skriver Stephan Toivonen om Landskapsregeringens förslag till bidrag för Pommerns torrdocka. Toivonen anser att det föreslagna bidraget på 5 miljoner euro eller 80 % av kostnaden är för stort. Enligt honom är 60 procent eller fyra miljoner tillräckligt. Han ställer också anslagets storlek i relation till att andra verksamheter får minskade anslag. Bidraget kommer säkerligen att tas ur Pafmedel och kan därför inte riktigt jämföras med andra löpande utgifter där Pafpengar inte kan användas. Andra personer har också kritiserat satsningen på en docka och anser att det är för dyrt. Man skall dock komma ihåg att detta är en engångssatsning, som förhoppningsvis skall gälla i hundra år framåt. Toivonen säger sig förstå att Pommern är en ovärderlig symbol för staden ”och kanske även för Åland”. Faktum är att Pommern är unik i hela världen! Det finns inget annat fartyg av denna typ och från denna epok, som finns kvar i oförändrat skick. Alla andra har byggts om till skolfartyg med en mängd hytter, fått maskin eller blivit restauranger eller hotell. Därför lockar Pommern faktiskt en hel del turister till Åland. Hur skall man värdera ett fartyg som Pommern? Hur skall man överhuvudtaget värdera ett museum? Det är ytterst få museer som går med vinst, inte heller Pommern. Men man kan titta på vad tyska regeringen anser det värt med ett segelfartyg. I New York ligger fyrmastade barken Peking, byggd 1911 och systerfartyg till Passat som varit Gustaf Eriksons fartyg. Passat ligger i Travemünde men inte längre i originalskick då hon byggts om till skolskepp. Peking är i mycket dåligt skick, jag såg henne 2011 och det var en sorglig syn. Detta fartyg vill man få över till Hamburg, totalrenovera och bygga upp ett museum kring. För detta ändamål har man anslagit 120 miljoner euro! Pommern kanske kan värderas till minst 100 miljoner? I det perspektivet är torrdockan ingen stor investering.

Jan Grönstrand