DELA

Pommern begravs i en betongkista

Den förvirring som råder om Pommerns framtida bevarande beror fortfarande på att det inte finns någon bevarandeplan och därför förblir det kommande underhållets karaktär oklart. Eftersom beslutsunderlaget är bristfälligt leder investeringen i en torrdocka på 6,5 miljoner och därtill underhållskostnader som är okända till en het debatt. Det jag lyckats luska ut hittills är:

- Pommern är för närvarande i gott skick. Det finns inte något akut behov av att placera Pommern i en torrdocka

- Det saknas en bevarandeplan för Pommern. En plan som tas fram av sjöfartsmuseet och som staden och lanskapet ska finansiera.

- Sjöfartsmuseets mål med dockan är att allt underhåll och all renovering ska ske i dockan.

- Efter att Pommern placerats i dockan ska den inte mera flyta fritt

- Med tiden bryts de ursprungliga skrovplåtarna och andra ursprungliga delarna ner och fartyget ligger torrlagt i dockan

- En vision är att när fartyget inte mera kan ligga i vatten i torrdockan så inglasas det i någon form.

Om detta är rätt uppfattat känns placeringen av Pommern i en torrdocka som att begrava ett levande fartyg i en betongkista. Efter att ha tagit del av den enkät som gjordes bland allmänheten om Pommerns framtida bevarande då 75 av 100 tillfrågade önskade se Pommern flyta fritt förefaller det som om Pommernkommittén har en del att göra för att övertyga skattebetalarna om att 6,5 miljoner i en torrdocka är rätt placerade skattepengar.

Barbro Sundback (S)