DELA

Pommern är värd miljonerna

I tidningen den 11 januari skriver Socialdemokraterna en insändare och föreslår att det byggs en docka på Möckelö i stället för runt Pommern. Det förefaller som om Socialdemokraterna inte vet att detta ärende har behandlats i sju år och beretts två gånger 2016 i Stadsstyrelsen.

Insändaren inleds med en rad helt felaktiga påståenden.

Ingen expert har påstått att den planerade dockan inte kommer att fylla sin planerade funktion. Det är ett ogrundat påstående från gruppen som motsätter sig dockan.

Det är lite för tidigt att i detta skede, innan offerter inkommit, påstå att kalkylerna är missvisande. Att kalla Pommernkommitténs rapporter för larmrapporter är ganska magstarkt. Det handlar om tekniskt korrekt underbyggda slutsatser.

Ingen har hävdat att Pommern allmänt är i dåligt skick, däremot finns det vissa risker, som inte kan kontrolleras.

ÅMHM har meddelat att området för dockan är hamnområde och inga ytterligare tillstånd krävs för bygget.

Påståendet att det skulle bli billigare att utföra underhåll vid ett kommersiellt varv är fel.

Jerker Örjans enkätundersökning från 2004 (?) lyfte på ett förtjänstfullt sätt fram korrosionsskyddet, speciellt ventilation och avfuktning inombords. Allt det är i dag helt perfekt.

Däremot avspeglar svaren mycket tydligt att man vid de tillfrågade museerna saknar de ekonomiska resurserna för att sköta underhållet på ett korrekt sätt. Man svetsar när man helst vill nita, man använder epoxi och man plastar i stället för att göra ett tekniskt och historiskt korrekt arbete. Vissa svar tyder på bristande kunskap om underhåll. Som vägledning för hur Pommern skall underhållas är den inte relevant. Dessutom är flera av fartygen i drift vilket ställer helt andra krav.

Pommern är unik bland världens bevarade stora stål- och järnfartyg genom att hon aldrig blivit ombyggd. Däremot har hon fått ett antal provisoriska reparationer i form av påsvetsade dubblingar, en metod som klassningssällskapen inte godkänner för ett fartyg i drift annat än som nödreparation. Det är i högsta grad önskvärt att man inte fortsätter med den sortens underhåll utan i stället kan ersätta dubblingarna med korrekt utbytta plåtar, som nitas.

Kostnads- och tidsmässigt är detta knappast möjligt vid ett kommersiellt varv. Underhåll av ett museifartyg skall inte ske efter samma metoder som ett kommersiellt fartyg. Med en egen docka kan detta arbete utföras i lugn takt vid enstaka tillfällen och kan gärna få ta tio år eller mer. Detta kan inte på något sätt jämföras med att bedriva varvsverksamhet som belackarna försöker hävda.

En mycket viktig faktor gällande Pommerndockan är det fysiska skyddet av fartyget. En docka på Möckelö skyddar inte Pommern mot påsegling eller isskador. En docka på Möckelö kan visserligen användas för landskapsfärjorna men skall verksamheten bedrivas kommersiellt behövs ett mycket större kundunderlag och blir antagligen ändå inte lönsam. PAF-pengar kan inte användas till finansieringen.

Fortfarande kommer det att krävas en ny kaj och servicebyggnad för Pommern och helst ett ordentligt skydd mot påsegling på utsidan. Skall Pommern kunna dockas gratis på Möckelö eller skall man betala gängse varvstaxa? I så fall faller sannolikt möjligheten att utföra ett korrekt underhåll av Pommern. För Pommerns del är man tillbaka på ruta noll frånsett kortare bogsering.

Vid mötet i biblioteket presenterades inte ett enda nytt argument mot dockan. Allt har ältats i spalterna gång på gång.

Vilka är de experter Socialdemokraterna hänvisar till? Dockmotståndarnas argument är främst det estetiska, Pommern är vackrare när hon flyter fritt och att det är alltför dyrt. Pommern kommer fortfarande att flyta fritt också när hon ligger i dockan.

Tyska regeringen satsar 120 miljoner euro på att ta hand om barken Peking, då borde väl Pommern vara värd 6,5 miljoner euro?

Jan Grönstrand