DELA

Politiskt spel i Ålands gymnasium

Myndigheten Ålands gymnasium har under sommaren varit föremål för politisk inblandning vilket, såvitt vi förstått, lett till att förvaltningschefen fått nog och sagt upp sig. Det är synd av många skäl. Åland förlorar en plikttrogen, erfaren och flitig tjänsteman och myndigheten Ålands gymnasium går bakåt istället för framåt. Styrelsen med John Holmberg (Lib) och Sara Kemetter (S) i spetsen använder av allt att döma Ålands gymnasium för egna och mycket oklara syften. Resultatet blir mindre professionalism och mer godtycke och på sikt sämre undervisning.

Dessutom skriver Ålands gymnasiums styrelse i sitt senaste protokoll att styrelsen tillsammans med de berörda skolornas rektorer ska träffa landskapsregeringen för att dels diskutera den kommande rekryteringsprocessen och dels hela inriktningen för Ålands gymnasium som ju är lagstadgad och därmed en fråga för lagtinget. Det är en politisk inblandning som skapar osäkerhet och oreda och som blandar samman ledarskap med operativ vardag. Den politiska ledningen i Ålands gymnasiums styrelse har misslyckats i arbetet med att skapa stabilitet och framtidstro för en av Ålands viktigaste myndigheter.

Centerns lagtingsgrupp