DELA

Politiskt obekvämt att ogilla monster-motorer?

Härligt att läsa inlägget om ”Monsterbåt-racet”, signerat R. Fagerholm ( Nyan 26.7)! Jag instämmer livligt: evenemanget är ur miljösynpunkt ett komplett vansinne!

Samma gäller för övrigt den så kallade Traktor-pullingen som drabbade oss nyligen. I brist på nytta måste man fråga sig hur i hela friden någon människa kan finna nöje i att se dessa ”monster-dragare” förflytta betongblock några futtiga meter? Och hur mycket koldioxid tillfördes inte atmosfären – helt i onödan – under de timmar traktorerna spände sina muskler?

Vidare, den så kallade ”cruisingen” med bensinslukande 50-talsamerikanare…. Finns det ingen gräns för det aningslösa vansinnet?

Och slutligen, apropå miljö: det här partiet som kallar sig Hållbart Initiativ tycks inte ha några synpunkter alls vad gäller dessa ”publik-dragande evenemang”! Varför denna tystnad kring konkreta frågor? Kanske HI har anslutit sig till dem som hävdar att allt tal om en hotande miljökatastrof bara är ”fake news” eller kanske tystnaden beror på en ängslan att det ska uppfattas som obekvämt eller inopportunt att ogilla monster-motor-vurmen?

 

Min tro är att (det självständigt beslutande?) landskapet Åland skulle vinna mycket ”good-will” på att för hela världen visa upp en livsstil grundad på politiska beslut som präglas av en uppriktig, genomgripande och maximal omtanke om den luft vi andas och det hav vi omges av.

Där har koldioxid-alstrande evenemang ingen plats!

Och, HI…tänk till lite grann, så kanske ni kan finna ork och mod att driva sådana konkreta frågor som gör er förtjänta av en plats i den ”fina” beslutande församlingen även efter nästa lagtingsval.

PER-ARNE KLING

MANGELBO